NI MIKAKA MOKRE Noviembre 2015 | ¿Ngöbö töita ño rü yebätä?

Biblia tä dre niere ye rabai gare mäi yekwe mä töi mikai ñan krütare.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ngöbö töita ño rü yebätä?

Kirabe, Ngöbökwe nitre niara mikaka täte ye juani rüre. Akwa ye bitikäre, ni rabadre ni rüe ye tarere Jesukristo käkwe driebare. ¿Ñobätä ñaka kukwe ja erebe niebare kwe?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Ngöbö aune rü kirabe

Kukwe ketamä metrerebätä Ngöbö nämene rü nuainmana.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Ngöbö aune rü siklo kena yete

Ngöbö ñaka ja töi kwitani rü yebätä, kukwe ruäre namani bare ye köböite nitre judío ñaka namanina nüne käne ye erere.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Ngöbö aune rü kä nengwane

Gwäune, Ngöbö jatai rü ngwena ye käkwe rü mada jökrä mikai krüte

¿Ne gare mäi?

¿Ñobätä José ja drüen sökani jämi niken faraón känti ye känenkri? Timoteo rün ye ni grieko nieta Bibliakwe. ¿Därebare Grecia ye ai gärätä?

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Ti nämä nüne kä jutobiti ti nämä nütüre

Pawel Pyzara nämene ni mada nuainne tare, nämene droga duin aune tö namani sribi kwin tuai jakwe. Aune tö nämene jondron ye jökrä nuaindi gwaire. Ja metani kwe nitre ni kwä ben ye näire ñaka namanina nüne käne ye erere.

NIKWE TÖDEKADRE NIARA ERERE

Monso tare tikwe aune Ngöbö mike metre täte

¿Drekwe Timoteo dimikani ñaka kä jürä ngwen jabätä aune ja mike sribire metre misionero kwrere?

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Nitre krütanina ye rükaita nire angwane, ¿nünain medente kwetre?