Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nünanta bobre ye dianka raba kä nebätä?

¿Ngöbökwe dre nuaindi ne kwe ni kä jökräbiti ñaka rabadre nüne bobre? (Mateo 6:9, 10)

Nitre bobre krubäte yebätä kwati krubäte tätre krüte kä kwatire kwatire te mrö kisete aune bren kisete. Juta ruäre känti nitre ngwian bökäne krubäte, akwa nitre kwati krubäte tätre nüne bobre. Kirabe nükebe kä nengwane nitre tärä nüne bobre nieta Bibliakwe. (Mäkwe ñäkä Juan 12:8 yebätä.)

Ni ñaka rabadrera nüne bobre yekäre gobran ribeta iti ne kwe rabadre jondron kä tibienbätä ye döräire ja erebe ni jökräbiti. Rü ye köböite nitre kwati tä nüne bobre, yebätä gobran ye käkwe rü ye diandrekä. Ngöböta gobran ye erere käbämike. (Mäkwe ñäkä Daniel 2:44 yebätä.)

¿Nire raba ni dimike ne kwe ñaka nünandre bobre?

Ngöbökwe Monso kwe Jesukristo ye dianinkä, ne kwe nitre kä tibienbätä gobraindre kwe (Salmo 2:4-8). Jesukwe nitre bobre ye dimikai aune ni mada nuainta tare bätä kukwe blo nuainta ye diainkä kwe. (Mäkwe ñäkä Salmo 72:8, 12-14 yebätä.)

Jesukristo, “Gobran kä jäme bianka”, ye käkwe ni mikai nüne jäme aune ni kriemikai kä jökräbiti tibien. Ye ngwane, ju rabai nitre jökrä kwe, sribi kwin rabai kwetre aune gota rabai krubäte. (Mäkwe ñäkä Isaías 9:6, 7; 65:21-23 yebätä.)