Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ORASION, ¿YE RABA NI DIMIKE?

¿Ñobätä Ngöbö tö ni tuai orare jai?

¿Ñobätä Ngöbö tö ni tuai orare jai?

Ngöbö tö ja ketai nibe

Nita blite käre jabe ye tä ni mike ja kete kwin. Ngöbö tä ni nübaire blite jabe ne kwe ni rabadre ja ketamuko kwe. Niara tä niere nie: “Munkwe ñäkädi tie bätä mun jatai ti kokwäre aune munkwe oradi tie, aune erametre tikwe mun kukwe nuadi” (Jeremías 29:12). Nita blite Ngöböbe ye ngwane, nita nökrö niara ken, “amne Ngöbökwe krötadi känime” ni ken (Santiago 4:8). Biblia tä käbämike: “Nitre jökrä tä ja di kärere Jehovai ye ken niara tä” (Salmo 145:18). Nikwe orai bäri ie ye ngwane, niarakwe ja mäkäi bäri nibe.

“Nitre jökrä tä ja di kärere Jehovai ye ken niara tä” (Salmo 145:18).

Ngöbö tö ni dimikai

Jesukwe niebare: “¿Mun mden ie ngäbäkre munkwe tä ban ribere kwetadre jae amne munta jä bien kwetadre ie? O, Erere arato, ¿mun mden ie ngäbäkreta gwa kärere kwetadre jae amne munta tbi krübäte bien kwetadre ie? Mun [...] akwa ngäbäkre munkwe, ie jändrän kuin bian gare munye. ¿Se mun Rün kä käinbti bäri moto kuin munkrä se abko munkwe jändrän kuin kärädre ie abko ñan biandre kwe munye ya?” (Mateo 7:9-11). Ye erere, nikwe oradre Ngöbö ie niara tö ñobätä ñan aune “niara töita” nibätä aune töta ni dimikabätä (1 Pedro 5:7TNM). Ne madakäre, kukwe kri tä nemen ni kisete ye ngwane nikwe ja di ribedre niarai tä ribere nie. Biblia tä niere: “Munkwe ñaka töbika krubäte kukwe ño kärerabätä, ñakare aune munkwe ora aune munkwe ja di kärä bätä munkwe debe bian arato, munta dre kärere ye munkwe mika gare jökrä Ngöböi” (Filipenses 4:6TNM).

Ni kä tibienbätä tä Ngöbö ribere jai

Nitre ie kukwe gare krubäte nitre kä tibienbätä yebätä käkwe niebare nitre kwati töi täbe orasion nuainbätä. Nitre ñaka Ngöbö mike era jai aune nitre kräke Ngöbö ñakare tätre ye erere nuainne arato. * Ne tä mike gare nie ni sribebare ne kwe ni rabadre nökrö Ngöbö ni Sribekä ye ken. Ñodre, Jesukwe niebare: “Nire nire ie gare tä kukwe ja üaire ribere jai yebätä kätä juto” (Mateo 5:3TNM). Ye nuainkäre nikwe käre ja töi mikadre orare Ngöböi.

¿Nikwe kadre ngäbiti angwane dre rabai bare?

^ párr. 8 Kä kukwe mikata gare jai Pew yekänti mikani gare kä 2012 yete, nitre ñaka Ngöbö mike era jai aune nitre kräke Ngöbö ñakare ye 11% tätre orare bati sö kratire kratire te.