Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE Octubre 2015 | Orasion, ¿ye raba ni dimike?

¿Orasion ye ñaka kräkä ye kwrere jerekäbe?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ñobätä nitre tätre orare?

Ñobätä nitre tätre orare rabai gare mäi ye käkwe mä töi mikai ñan krütare.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ni kukwe nuaka tärä?

Kukwe ketebu ribeta ne kwe orasion nikwe ye kukwe nuadre.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ñobätä Ngöbö tö ni tuai orare jai?

Orasion köböire kukwe kwin tä nemen nikwe ye erere kukwe mada ñaka raba mike nemen bare ni kräke.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Orasion, ¿tä ni dimike ño?

Oradre käre, ¿ye raba ni dimike?

¿Ne gare mäi?

¿Herodes tö namani templo Jerusalén ye ükaite angwane kukwe meden ñaka nuäre ben ja tuani kwe? ¿Ñobätä apóstol Pablo ye ni mada kämikaka namani ruin nitre nünanka Malta yei?

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Matare ti raba nitre mada dimike ruin tie

Julio Corio juruainbare tare krubäte aune Ngöbö töi ñaka namanina niarabätä namani ruin ie. Akwa ñäkäbare kwe Éxodo 3:7 yebätä angwane ja töi kwitani kwe.

¿Ngöbö ye raba nüke gare nie?

Kukwe ruäre ñaka nüke gare Ngöböbätä nie ye raba ni dimike nökrö niara ken.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Ngite juandre ta ni madabiti ye ütiäte krubäte

Ngite juankäre ta, ni mada ja mikani ngite aune kukwe tare nuainbare nibätä ye nikwe juandre ta ni yebiti.

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nire raba ni dimike ne kwe ñaka nünandre bobre?