Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿NITA KRÜTE YE BITIKÄRE DRETA NAKAINKÄ?

¿Nita krüte ye ngwane dreta nakainkä nibätä?

¿Nita krüte ye ngwane dreta nakainkä nibätä?

“Nita krüte ye ngwane ni raba niken kä ketamä känti ti nämä nütüre: kä kwinbiti, kä ñukwäre yete o kä madakänti ngite ye ütiä biankäre. Ti töi ñaka kwin krubäte yebätä ti ñan raba niken kä kwinbiti, aune ti töi ñaka blo krubäte yebätä ti ñan raba niken kä ñukwäre yete ti nämä nütüre. Kä mada känti ngite ütiä bianta ye dre gärä nämä ye ñaka nämä gare kwin tie. Biblia nämä dre niere ye ñaka nämä gare tie; nitre nämä kukwe niere ye aibe nämä gare tie.” (Lionel)

“Ni jökrä näin kä kwinbiti drie nämä tie, akwa kukwe ye metre o ñakare ye ñaka nämä gare kwin tie. Nita krüte ye bitikäre kukwe mada ñaka ni kräke ti nämä nütüre.” (Fernando)

¿Nita krüte ye ngwane dreta nakainkä nibätä ye mä tärä ngwentari jai? ¿Ni mräkätre tare nikwe krütani ye tätre ja tare nike kä madakänti? ¿Nikwe tuaita? ¿Nitre gaikröta o ñakare ye ñokänti raba nemen gare metre nie? Kukwe ngwantarita ne mikakäre gare jai, Biblia tä dre driere ye ani mike gare jai. Biblia tä dre niere gata yebätä ye ani mike gare käne jai, ye bitikäre kukwe mada ketamä ngwantarita ye nikwe mikai gare jai.

 ¿Nitre krütani ye tätre ño?

BIBLIA TÄ MIKE GARE: “Nitre nire krütai ye gare ietre; akwa nitre krütanina yei kukwe ñaka gare jire, ñaka nemena jondron ganainne jire, ñobätä ñan aune niaratre ñaka niena törö. Jondron jökrä mä raba nuainne kisebiti, ye mäkwe nuain ja diebiti, ñobätä ñan aune nita niken dobote, * kä yekänti sribi ñaka, kukwe köböikita ñaka jire, ni töi ñaka nemena, ni ñaka nemena töbätä.” (Eclesiastés 9:5, 10.)

Nita krüte ye ngwane nita niken dobo yete. Kä ye bämikata jerekäbe, yete ni töi ñaka niena aune jondron nuain ñaka jire. Ñodre, Job nämene blite dobo yebätä angwane dre nämene nüke gare ie yebätä töbike. Köböitibe monsotre kwe ye murie ketani jökrä kän aune jondron kwe ye nianinte jökrä kän. Ye bitikäre bren tare krubäte betani jökrä ngrabare. Ye ngwane kukwe ne ribebare kwe Ngöböi: “Mäkwe ti ükadre dobo yete, [“infierno”, Biblia La Sagrada Biblia, de Guillermo Jünemann tä niere ye erere] mäkwe ti ngübadre” (Job 1:13-19; 2:7; 14:13). Job ye kräke, dobo o infierno ye ñaka kä ñukwäre, känti niarakwe ja tare nikadre bäri. Ñakare aune, kä ye jadükakäre, känti ja tare nika ñaka jire.

Nitre krütani ye tätre ño ye rabadre gare nie yekäre, nitre krütani ganinkröta kädrieta Bibliakwe yebätä nikwe ñäkädre (mäkwe recuadro “ Nitre ni kwä ganinkröta kädrieta Bibliakwe” ye mika ñärärä).

Nitre ye janamene kä kwin krubäte känti o janamene ja tare nike kä madakänti ñaka niebare jire kwetre. Niaratre janandre kä ye erere känti akräke, ¿ñaka niedre kwetre? Kukwe ye rabadre bare akräke tädre tikani Bibliabätä ne kwe niaratre janamene kä medenkänti ye rabadre gare, ¿ñan ererea? Akwa, Biblia ñaka blite kukwe yebätä jire. Nitre ye ñaka blitabare kukwe ye ererebätä, ñobätä ñan aune ñaka janamene kä ye erere känti. Niaratre töi ñaka namanina jire; nita niken kübien nguseta ye erere nämenentre. Ruäre ngwane, Biblia tä gata ye bämike nita “kübien” ye kwrere. Ñodre, Lázaro krütani ye ngwane Jesukwe niebare: “Ti mräkä Lázaro tä kübien, akwa ti bike niken gainkrö” (Juan 11:11).

¿Nita krüte ye ngwane kukwe mada ñaka jire ni kräke? Nita krüte ye ngwane nita niken kübien nguseta ye kwrere, ¿akwa ni raba nüketa “ngwäte”?

^ párr. 7 Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras yebätä, kukwe hebreore Seol aune kukwe griekore Hades ye abokän “dobote” meden gärätä. Biblia ruäre yebätä kukwe ye kwitani “infierno”, akwa ni mikata ja tare nike kä ñukwäre te ye nie ñaka Bibliabätä.