Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Drekäre nita nire?

¿Nita nüne jötrö krubäte raba ruin mäi?

¿Ni sribebare jerekäbe ja dakakäre, sribikäre, ja mikakäre gure, monso ngübakäre biti ni jatadre umbre raba ruin mäi? (Job 14:1, 2.) Nitre ruäre töbätä tärä kukwe ye arabe ngwentari jai arato nieta Bibliakwe. (Mäkwe ñäkä Eclesiastés 2:11 yebätä.)

Drekäre ni sribebare ye rabadre gare nie yekäre, ni sribebare ño kena ye nikwe mikadre gare jai. Ni jisai aune ni ngrabare ye sribebare kwin krubäte ye namani gare nitre kwati ie angwane, Ni töbätä käkwe ni sribebare nükani gare ietre. (Mäkwe ñäkä Salmo 139:14 yebätä.) Ye erere angwane, ñaka ni sribebare ngwarbekäre kwe, ni sribebare kwe kukwe ütiäte kräke. Drekäre ni sribebare ye rabai gare nie angwane kä rabai bäri juto nibätä nünankäre.

¿Drekäre Ngöbökwe ni sribebare?

Ngöbökwe nitre kena sribebare ye ngwane, sribi kwin biani kwe ietre. Tö namani monsotre kwe ye tuai nüne Kä tibien ye jökräbiti, rabadre kwite bä nuäre aune rabadre nüne kärekäre. (Mäkwe ñäkä Génesis 1:28, 31 yebätä.)

Nitre kä tibienbätä ñaka Ngöbö mikani täte ye ngwane, niara töi nämene ño ye ñaka kwitani kwe aune nämene tö ngwen nie. Ye ngwane ja känenkäre Ngöbö tä ja di ngwen ni mikakäre kwäre ne kwe niara töita ño ye erere rabadre bare Kä tibienbätä nieta Bibliakwe. Ngöbö tö namani ni tuai nüne ño ye erere mäkwe nünandre ie niara tö. (Mäkwe ñäkä Salmo 37:29 yebätä.) Nikwe dre nuaindre ne kwe Ngöbö töita ño ye erere nikwe nünandre ye Biblia tä mike gare nie.