NI MIKAKA MOKRE Agosto 2015 | ¿Nita krüte ye bitikäre dreta nakainkä?

Biblia tä kukwe ye mike gare, aune ñobätä ni raba tö ngwen metre ie ye tä niere arato.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Nita krüte ye ngwane dreta nakainkä nibätä?

Nitre ni kwä krütani abokän ganinkröta kädrieta Bibliabätä. ¿Nita krüte ye ngwane nita niken kä mata känti niebare kwetre?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Nita krüte ye ngwane kukwe kwin ñaka tärä nemen ni kräke?

¿Ñobätä Ngöbökwe nitre “ñaka kukwe metre nuainkä” ye gaikröta?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Nitre krütani gaikröta. ¿Ñobätä ni raba mike era jai?

Nitre krütani gaikröta ye mika raba era jai kukwe ketebu metrebätä mikata gare Bibliabätä.

KUKWE KWE MIKATA GARE

Jondron ñaka bian bä tie yebiti ta Jehová tä bien tie

Félix Alarcón roro yete timonkwäre namani nikraninkä akwa kukwe kwin tä kräke ye namani gare ie.

NIKWE TÖDEKADRE NIARA ERERE

“Ti rükaba ni meye ye kwrere Israel”

¿Débora tödekabare aune ñaka kä jürä ngwani jabätä kädrieta Bibliakwe ye tä dre driere nie

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Drekäre nita nire? ¿Drekäre Ngöbökwe ni sribebare?