Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: TÖBIKAKWE DIANDREKÄ ÑO JA TÖITE

Töbikakwe: tä ni jökrä kisete

Töbikakwe: tä ni jökrä kisete

“Ti rikaba mrö kökö, akwa galleta aibe nämä, ¡aune nämä kabre krubäte! Jetebe se kwrere, jondron ñaka rababara jire.” (Paul, Zimbabue)

“Ti muko ti tuainmetre nieba kwe tie. Ti brukwä rötateba tie. ¿Monsotre nunkwe nünain ño?” (Janet, Estados Unidos)

“Jondron ngö mikata rükäre ye ngwane, tita niken betekä ja üke, bomba kitata ye ngwane tita nemen kwekebe tibien. Ye bitikäre ora tä niken raire ta akwa ti täbe grükekä.” (Alona, Israel)

Kukwe tare tä nakainkä krubäte ni näire. “Kukwe[ta] [...] nakenkä taretare krübäte” ye näire nita nüne (2 Timoteo 3:1). Kukwe ne tä nitre kwati mike töbike krubäte: ngwian ñakare, rü, bren, kukwe tare tare tä nakainkä o nitre tä kukwe blo nuainne. Töbikakwe tä nitre itire itire kisete arato. Nane ngwane nitre ruäre tädre bren cáncer kisete niedre doctorkwe ietre ye jürä bätätre. Nitre ruäre ngäbriäntre aune bränkätre käkwe nünain ño ja känenkäre yebätä tätre töbike krubäte.

Ruäre ngwane töbikakwe ye ñaka blo. Ñodre, nikwe ja trä tuadre, blitadre nitre ngwärekri o kukwe ngwandretari nie sribikäre ye känenkri nita nemen ja töibikaire. Ne madakäre, nita nemen töbike ye raba ni kriemike kukwe tare yebätä. Akwa ni rabadre töbike krubäte ye raba ni mike bäri ulire. Nitre umbre 68,000 biti bäri trä tuani ye köböire namani gare töbikakwe ye köböite ni raba krüte drekebe ngwarbe. Yebätä Jesukristo niebare: “Munkwe ñan töbikadre krübäte dikaro kore, ñobtä ñan angwane ni tö rabare ja tuai bäri kri, akwa di ñakare ja mike niren taiti mda kukwäne”. Kukwe ye metre. Nikwe ja töibikadre krubäte ye ñan aibätä nikwe nünain bäri. Yebätä, Jesukwe niebare: “Munkwe ñan töbika dikaro” (Mateo 6:25, 27). Akwa, ¿töbikakwe ye dianka raba ja töite?

Yekäre nikwe kukwe ruäre nuaindre, nikwe ja di ribedre Ngöböi aune tä kukwe käbämike yei nikwe tö ngwandre kwatibe. Kukwe yekwe Paul, Janet aune Alona dimikani ño töbikakwe denkä ja töite ye nibike mike gare jai ja känenkäre. Kä nengwane kukwe tare ñaka nakainkä nibätä, akwa ñaka rabai bare nibätä ye ni ñaka raba niere.