Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

¿Krükwä yebiti jondron ukwa nämene ño kirabe?

Kirabe krükwä nämene gwi nitre ie harina ukwara. Meritre aune nitre sribikä gwi ye nämene mantre jetebe jondron ukwe. Krükwä ngö nämene ye abokän jondron nuain nämene mantre jetebe ye bämika nämene (Éxodo 11:5; Jeremías 25:10).

Nitre nämene krükwä yebiti jondron ukwe ño ye bä sribebare jäbiti kirabe Egipto abokän kwani. Sribe nämene jä kububiti: jä kwati bä kwatare abokän te jondron ngwä mika nämene aune jä kwati bäri chi abokänbiti jondron ye ukwa nämene. Ni jondron ukwaka ye nämene nemen ngükodokwäbiti jä kri kwatare ye känenkri aune nämene jä kwati bäri chi ye ketete kise krobubiti. Biti, nämene ja dibiti jä ye jüenkä nekwäre sekwäre jondron ngwä ye ukwakäre. Tärä keteitibätä mikata gare, jä chi ye däbä nämene libra kräbokä o krä ökän näre. Ni mada metadre jä yebiti angwane, raba krüte (Jueces 9:50-54).

Krükwä ye köböire nitre ja mräkäre nämene ja buke. Yebätä, Biblia tä niere: “Krükwä aune jä ni madakwe ye ni mada ñaka raba denkä jire kän jondron bretaidre kwe ie ye ngwane, ñobätä ñan aune jondron ye köböire tätre nire” (Deuteronomio 24:6).

¿Jesukristo tä neketaninte Rün ie jabätä ye dre gärätä?

Jesukristo “tä neketaninte Rün ie jabätä” nieta Bibliakwe (Juan 1:18, Ngöbö Täräe [NGT], tärä okwä ükaninte). Kukwe ye tä mike gare, Jesús tä ja mäke kwin Rün kwe yebe aune tätre ja tarere kwärikwäri. Kirabe nitre nämene nemen gitaninkä tibien mrökäre.

Jesús näire, mesa sribe nämene bä tibienkä ye bäre ta jondron mika nämene yebiti nitre judío nämene nemen gitaninkä mrökäre. Ni itire itire mrökä nämene nemen gitaninkä kirire mesabätä aune nämene ngoto ye mikekä mentokwäre, aune küde ngebere yebiti nämene nemen gitaninkä mesabätä. Aune küde ruin ye nämene nemen ngwarbe. Tärä keteiti tä mike gare: “Nitre nämene nemen gitaninkä ye erere ye ngwane, ni niara küde ngeberekri ye mäträrä ken niara dokwä nämene nemen”. Yebätä nitre nämene nemen “neketaninte [...] jabätä” ni madai nie nämene.

Ni ji dokwäre gwi o ni bieta nuainkä ye ken nire nämene nemen gitaninkä ye abokän nämene tuin ütiäte krubäte. Yebätä, Jesukwe mröbare mrä nitre ja tötikaka kwe yebe ye ngwane, apóstol Juan namani gitaninkä niarabätä, “ni iti ja töitikaka ben [ye] abko Jesu nämane tarere kri”. Juan namani gitaninkä Jesús “mäträbiti” kukwe ngwantarikäre ie nieta Bibliakwe (Juan 13:23-25, NGT; 21:20).