Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ñobätä kukwe käme ye tä nakainkä?

Ni iti tö namani jesús tuai kukwe käme nuainne. ¿ye nire? (Mateo 4:8-10)

Ni ñaka tö ja tuai blo, ni ngökö aune käme krubäte. Ñakare aune ni tö ja ngwain kwin. Akwa, ¿ñobätä küdreta ni madabätä, ni mada nuainta tare aune kukwe ñaka kwin nuainta bätätre? Mantre jetebe kukwe tare krubäte nuainta ye mikata gare noticia yete. ¿Nireta nitre töi mike kukwe käme nuainne? (Mäkwe ñäkä 1 Juan 5:19 yebätä.)

¿Akräke Ngöbökwe ni sribebare ne kwe nierare nikwe kukwe käme nuaindre? Ñakare. Niarakwe ni sribebare ja bä kwrere aune ja töi erere. Ni sribebare kwe ne kwe ni rabadre ni mada tarere niara erere (Génesis 1:27; Job 34:10). Akwa ni sribebare kwe jondron nuainkäre ja töi jeñebiti arato. Ni rün aune ni meye kena ñaka ja ngwani Ngöbö erere aune ja töi mikani kukwe käme nuainne kwetre. Ye ngwane ja känenkäre, töi ñaka namanina metre. Aune monsoitre namani angwane, töi namanintre niaratre ye erere kukwe käme ye nuainbätä. (Mäkwe ñäkä Deuteronomio 32:4, 5 yebätä.)

¿Kukwe käme ye täi käre?

Nikwe kukwe käme ye diandrekä ja töite yei Ngöbö tö (Proverbios 27:11). Aune ñokänti ni raba ja töi mike kwin ye tä niere nie. Niara tä kukwe niere nie ye erere nikwe nuaindi aune ja töi mikai niara erere angwane, kä raba nemen juto nibätä. Akwa nengwane ni ñaka raba ja ngwen metre niara ye erere. ¿Käre ni täi ye erere? (Mäkwe ñäkä Salmo 32:8 yebätä.)

Ngöbö tä kukwe käme ye tuenmetre nakaninkä ne kwe kukwe ye köböite dreta nemen bare nibätä ye rabadre gare nitre jökrä ie. Akwa ñaka tuainmetre käre kwe (2 Pedro 3:7-9). Gwäune nitre töi kwin kätä ja töi mike Ngöbö erere ye aibe käkwe nünain Kä tibienbätä kä jutobiti. (Mäkwe ñäkä Salmo 37:9-11 yebätä.)