Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nitre rüne aune meyere ja töi mikadre ño kwin?

¿Monsotre mäkwe ngöbö taredre ye mätä driere ietre?

Monsotre ririadre kwin yekäre rün aune meye käkwe ja taredre aune ja mikadre ütiäte kwärikwäri (Colosenses 3:14, 19). Niaratre tare rünkwe aune meyekwe aune käi juto bätätre ye rabadre gare ietre. Jehová monsoi Jesukristo ye nämene tare kwe aune nämene kain ngäbiti niebare kwe ie yebiti kukwe kwin bämikani kwe nitre rüne aune meyere käne. (Mäkwe ñäkä Mateo 3:17 yebätä.)

Jehová, ni Rün kä kwinbiti, ye tä ni kukwe nuin aune ja ruin ño nie ye nüke gare ie. Nitre rüne aune meyere rabadre ja töi mike niara erere aune monsotre käkwe dre niedre ye niaratre rabadre kukwe nuin (Santiago 1:19). Monsotre ie ja ruin ño ye rabadre mike tuin ütiäte jai, aune ñaka kukwe debe niedre kwetre ye ngwane ñaka rabadre ngren ngren bititre. (Mäkwe ñäkä Números 11:11, 15 yebätä.)

¿Dre nuaindre ne kwe monsotre ja ngwandre kwin?

Nitre rüne aune meyere rabadre kukwe ükete ja gwirete mräkätre ye käne (Efesios 6:1). Akwa, Ngöböta kukwe mike gare ye erere, kukwe meden meden ükateta kwetre ye rabadre mike gare kwin monsotre kwetre yei aune ñaka kukwe ye mikai täte kwetre angwane dre raba nemen bare bätätre ye niedre kwetre ietre. Yebiti tare kwetre ye bämikai kwetre (Génesis 3:3). Ne madakäre, ñaka mikadre ja dibiti ja kukwei mike täte kwetre, ñakare aune kukwe kwin nuaindre kwetre angwane dre dre kwin raba nemen kwetre ye mikadre gare kwetre ietre. (Mäkwe ñäkä Isaías 48:18, 19 yebätä.)

Mäkwe ja töi mika monsotre mäkwe dimike Ngöbö tarere. Mäkwe ye erere nuain angwane, kukwe kwin diain nuaindre kwetre jai, mä ñaka täi bentre ye ngwane kukwe kwin nuaindi kwetre arato. Ngöböta kukwe kwin bämike ni käne; mäkwe ye erere nuain arato. (Mäkwe ñäkä Deuteronomio 6:5-7; Efesios 4:32, aune 5:1 yebätä.)