Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Köbö Kukwe Ükatekäre ye abokän dre?

Köbö kukwe ükatekäre yete kukwe kwin rabai bare. ¿Ñobätä?

Kirabe, Ngöbökwe nitre dianinkä kukwe ükatekäre juta kwe mikakäre kwäre kukwe käme nuain nämene bätätre yebätä (Jueces 2:18). Köbö Kukwe Ükatekäre yete kukwe kwin rabai bare mikata gare Bibliakwe, köbö yete Jehová Kukwe Ükatekä bäri kri ye käkwe nitre kä tibienbätä ye jökrä mikai kwäre kukwe käme nuainta bätätre ye kisete. (Mäkwe ñäkä Salmo 96:12, 13 aune Isaías 26:9 yebätä.)

Jesús kädekani kwe kukwe ükatekäre metre nitre nire aune nitre krütani kräke ye köböire nuaindi kwe (Hechos 10:42; 17:31). Nitre krütani abokän ie Ngöbö ñaka namani gare ye Jesukwe gaikröta Köbö Kukwe Ükatekäre ye ngwane ne kwe Ngöbö metre rükadre gare ietre aune rabadre tarere. (Mäkwe ñäkä Hechos 24:15 yebätä.)

¿Köbö Kukwe Ükatekäre ye nuadi nuäi?

Köbö ye nuadi kä mil krati nieta Bibliakwe. Kä ye ngwane, nitre krütani ye gaikröta ne kwe Ngöbö mikadre gare kwetre jai aune rabadre mike täte (Apocalipsis 20:4, 12). Nitre jämi krüte känenkri nämenentre kukwe nuainne yebätä kukwe ükaite bentre nitre kwati tätre nütüre. Akwa nitre ye gaikröta ye bitikäre dre dre nuaindi kwetre ye ererebätä kukwe ükaite bentre mikata gare Bibliakwe. (Mäkwe ñäkä Romanos 6:7 yebätä.)

Kä mil krati kömika jämi ye känenkri drekebe ngwarbe köbö mada rükadi kukwe ükatekäre mikata gare Bibliakwe. Köbö ye kädekata kä krütai arato, nikwe miri gare jai täräkwata nebätä kena ye erere. Köbö Kukwe Ükatekäre yete, Ngöbökwe nitre käme ye gaite (2 Pedro 3:7). Ye medenbätä, Ngöbö tare nikwe angwane nikwe bämikadre metre. (Mäkwe ñäkä 2 Pedro 3:9, 13 yebätä.)