Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nikwe nünain bäri kwin ja känenkäre?

Jesús ja biani murie ketadre ye köböire, nitre ñaka rabaira töbike ja aibebätä. ¿ñokänti ye raba nemen bare?

Kukwe keta kabre mrä mrä nitre ja tötikaka krikri tä mike gare. Akwa, kukwe mrä mrä nuainta, ¿ye käkwe nitre kä tibienbätä mikai nüne kwin aune ñaka töbike krubäte? ¡Ñaka jire chi! Kä nengwane nitre tä töbike ja aibebätä. Akwa, jondron kwin rabadre ni kä nebätä yekwe ie Ngöbö tö. (Mäkwe ñäkä 2 Pedro 3:13 yebätä.)

Biblia tä niere, kä jä känenkäre yete nitre rabai ja tarere kwärikwäri kä jökräbiti tibien. Nitre rabai nüne jäme, ni ñaka rabaira jire kukwe tare nuainne jabätä kwärikwäri. (Mäkwe ñäkä Miqueas 4:3, 4 yebätä.)

¿Töbika ja aibebätä ye ñokänti ñaka rabaira?

Adán, ni brare kena ye Ngöbökwe sribebare töi metre aune ñaka töi mikani töbikakäre ja aibebätä. Akwa, Adán ja töi mikani ñaka Ngöbö kukwei mike täte angwane ñaka namanina töi metre. Ja mikani ngite kwe ye nikani nibiti aune ni töi namani töbike ja aibebätä. Akwa, Jesús köböire Ngöbökwe ni mikaita töi metre. (Mäkwe ñäkä Romanos 7:21, 24, 25 yebätä.)

Ni brare kena ja mikani ngite Ngöbö rüere ye diankakäre nibätä Jesukwe ja nire biani ni ütiäre Ngöbö töi nämene ño ye ererebätä (Romanos 5:19). Arato, ye köböire kukwe kwin tä ja känenkäre ni kä tibienbätä kräke aune yete ni ñaka rabaira ja mike ngite aune töbike ja aibebätä. (Mäkwe ñäkä Salmo 37:9-11 yebätä.)