Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿DRE DRIETA BIBLIAKWE YE MÄ TÖRBA GAI?

Ni kä jökräbiti tötikata Bibliabätä

Ni kä jökräbiti tötikata Bibliabätä

Ni testiko Jehovakwe nüke gare nita kukwe driere yebiti. Akwa ¿nunta nitre kä jökräbiti tibien dimike kukwe Bibliabätä mike nüke gare jai ye gare mäi?

Kä 2014 yete, nitre testiko Jehovakwe 8 millón biti bäri käkwe nitre 9,500,000 tötikani Bibliabätä bäri sö kratire kratire te, juta aune kä 240 jene jene yekänti. * Ñodre, juta 140 yekänti nitre nüne bäri braibe nitre jökrä tötikaka nunkwe ye kräke.

Nitre tötikakäre, nunta tärä aune täräkwata sribere 1,500 millón bäsi kä kwatire kwatire, ñodre, Biblia, tärä, täräkwata Ni Mikaka Mokre bätä ¡Despertad! aune täräkwata mada, kukwe 700 jene jenebiti. Sribi mada ne erere nuain ñaka jire ye köböire nire nire törba ja tötikai kukwe medenbiti Bibliabätä ye erere raba nuainne.

 NITRE TÖTIKATA BIBLIABÄTÄ YEBÄTÄ KUKWE NGWANTARITA KÄRE

¿Ni tötikata ño?

Kukwe keta kabrebätä Biblia tä dre niere yebätä ja tötikata. Ñodre, nire abokän Ngöbö, niara ye ño, kädekata ño, tä medente aune ni raba nemen ja ketamuko kwe o ñakare mikata gare Bibliakwe. Nitre tötikata ye ngwane, kukwe ngwantarita ne aune mada ye raba kwen medente Bibliabätä ietre ye drieta ietre.

Yekäre tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? * yebiti nitre tötikata. Tärä ne sribebare nitre dimikakäre kukwe bäri ütiäte Bibliabätä ye mike nüke gare jai. Kapitulo ruäre tä blite Ngöbö yebätä, Jesukristo yebätä, ñobätä ja tare nikata yebätä, gata yebätä, orasion yebätä, aune kukwe mada keta kabre yebätä arato.

 ¿Medente aune ñongwane ni tötikata Bibliabätä?

Medente aune ñongwane ye mäkwe niedre.

¿Ni tötikata ora kräbe?

Mä raba ja tötike minuto kräbe ye tä gare mäi. Ye erere nun raba nuainne. Nitre kwati töta nemen ja tötikai ora krati näre bämän kratire kratire. Akwa, nitre ruäre tätre ja tötike minuto krä jätä o krä jätä biti krärike aibe.

¿Ütiä biandre nuäi?

Ütiä kärä ñaka. Nitre tötikata aune tärä medenbiti tötikata ye ütiä kärä ñaka. Ñodre, Jesukwe niebare nitre ja tötikaka kwe yei: “Munkwe jondron ne kani ngäbiti ngwarbe, angwane bian ngwarbe arato munkwe” (Mateo 10:8, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte).

¿Ni tötikaka sö kräbe?

Sö kräbe o kä kwäbe mä törba ja tötikai ye tä gare mäi. Tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebätä kapitulo 19 tä mikani. Mä törba ja tötikai nuäi ye erere mäkwe nuain.

¿Ja mikadre testiko Jehovakwe?

Ñakare. Nitre tö kukwe meden meden mikai täte ye tä gare ietre aune nunta mike ütiäte jai. Akwa, Biblia tä kukwe niere ye rabadre gare mäi ye raba mä dimike kukwe kwin den ja käne.

 ¿Medente kukwe mada raba kwen bäri?

Internet käi jw.org yete kukwe raba kwen bäri metre mäi nunta kukwe mike täte yebätä aune nunta dre dre nuainne yebätä.

¿Medente ja kä tikadre?

  • Formulario tä Internet käi www.jw.org/jw-ngb yete yebätä mäkwe kukwe tika ne kwe nun rikadre mäkänti.

  •  
  • Guía telefónica yebätä mäkwe número nitre testiko Jehovakwe nünanka mä käibiti ye känä aune mäkwe ñäkä köte ietre.

^ párr. 4 Ruäre ngwane nitre braibe tötikata gwaire.

^ párr. 9 Nitre testiko Jehovakwe sribebare. Tärä 224 página ne imprimibarera 230 millón biti bäri kukwe 260 jene jenebiti bäri.