Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

¿Ni nitre rükä romano jie ngwanka ye kisete sribi meden nämene?

Marco favonio facilis ni nitre rükä jie ngwanka üai sribebare jäbätä

Nuevo Testamento yete blitata ni nitre rükä romano jie ngwanka ruäre yebätä. Ñodre, ni iti ye kwrere nikani Jesús ngwena murie ketakäre. Arato, Cornelio abokän ñaka Judío ja mikani kena kristiano käkwe sribi ye arabe nuainbare. Nitre tö namani Pablo kwata metai ye ngwane ni iti rükä nämene nitre ye ngübarebiti nämene sribi ye nuainne. Ni rükä mada kädeka nämene Julio abokän nikani Pablo ngwena nememe Roma ye nämene sribi ye nuainne arato (Marcos 15:39; Hechos 10:1; 22:25; 27:1).

Ni nitre rükä jie ngwanka nämene nitre rükä 50 nemen 100 näre jie ngwen. Ni kisete sribi ye nämene ye ni ie rü gare aune nitre rükä jie ngwan gare, ñobätä ñan aune niaratre nämene nitre rükä romano mada kite aune töi mike ja ngwen kwin. Arato nitre rükä nämene jondron jene jene ngwen ja kriemikara aune jondron rükäre ye niara nämene tuinte, aune nitre rükä nämene rüre ye ngwane ni ye nämene jie ngwen.

Ni rükä rabadre kädekani nitre rükä mada jie ngwanka ye sribi bäri ütiäte nämene nemen kwetre. Nire nämene kädekani nitre rükä jie ngwanka ye rabadre ji ngwen kwin, ne kwe nitre rükä romano ja ngwandre kwin aune rüdre kwin. Tärä kukwe känänkäre tä mike gare ni nitre rükä jie ngwanka “ie rüdre ño ye nämene gare bäri kwin aune nitre rükä mada ye ngwä kukwe nämene gare bäri ie”.

¿Ñuai kirabe kädrieta Bibliabätä ye sribebare ño?

Ñuai kirabe egipto

Ñuai kirabe kädrieta Bibliabätä ye jüanka nämene ne kwe rabadre träte, sribe nämene bronce, cobre, ngwian, oro aune metal mritani yebiti, ñuai kä nengwane ñaka sribeta ye erere. Tabernáculo sribe jatani ye ngwane Biblia tä blite kena ñuai yebätä. Tabernáculo sribebare yete nitre Israel Ngöbö mikani täte kena. Ye ngwane meritre Israel käkwe ñuai kwetre biani jondron mikani ñö kräke aune jondron mikani ketatekäre ye sribekäre, jondron jökrä ye cobrere (Éxodo 38:8). Ñuai biani ye dükadrete jondron ye sribekäre.

Ñuai kira tä kwen Israel aune juta ye bäre ta ye ngätäite jondron ütiäte ja dätekäre meri ie tä kwen arato. Ñuai tä kwen ye bäsi bolore, grä sribebare kribiti, metal o marfil yebiti aune sribebare bä meri kwrere. Ñuai ye kwäräkri jondron bä ñaka mikanibätä.

Ñuai kä nengwane ni bä raba nemen tuin kwin te, akwa ñuai kira yete nitre bä nämene nemen tuin diore te. Ye erere raba ruin nie, ñobätä ñan aune Pablokwe niebare: “Jändrän jökrä tuen ñakare kuin nie, aisete ñäi ngututure te jändrän bä tuen diore kwrere” (1 Corintios 13:12).