NI MIKAKA MOKRE Abril 2015 | ¿Dre drieta Bibliakwe ye mä törba gai?

Nitre testiko Jehovakwe tä nitre tötike ye köböire nitre kwati krubäte kä jökräbiti tibien dimikata. Nunta nitre tötike Bibliabätä ye erere nun raba mä tötike arato.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Kukwe ngwantarita ye Biblia tä mike gare?

¿Dre drieta Bibliakwe ye mä törba mikai gare jai, akwa kä ñaka mäi aune mä ñaka tö kukwe mikai ja kisete?

Ni kä jökräbiti tötikata Bibliabätä

Nitre tötikata Bibliabätä yebätä kukwe ngwantarita käre ye mikata gare.

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Kukwe ketamä ngwantariba tie käkwe ti töi kwitaba

Monsotre ie Doris Eldred nämene dirire kwelate ye iti jatani tötike Bibliabätä angwane, kukwe ngwantari nämene kwe ye namani gare ie.

Jondron kira ütiäte krubäte kwani jondron käme kitaka nämene yekänti

Juan tärä tikani ye oto chi ye tärä Nuevo Testamento, o Kukwe Tikani Griekore kirabe krubäte abokän kwani.

BLITATA NITRE TESTIKO JEHOVAKWE BEN

¿Jesús murie ketani ye ñobätä ni rabadre ngwenta törö jai kä kwatire kwatir?

Jesús därebare käi ngwanta juto jabätä Navidad yete aune ganinkröta ye nitre kwati tä ngwenta törö jai Semana Santa yete. Akwa Jesús ja nire biani ye nitre testiko Jehovakwe tä ngwenta törö jai. ¿Ñobätä?

¿Ne gare mäi?

¿Ni nitre rükä romano jie ngwanka ye kisete sribi meden nämene? ¿Ñuai kirabe ye sribe nämene ño?

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nitre töi tädi ja dimikabätä kwärikwäri ye ngätäite nikwe nünandi?