Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: JESÚS TÄ NI MIKE KWÄRE AKWA ¿DREBÄTA?

¿Drebätä ni mikadre kwäre nita ribere?

¿Drebätä ni mikadre kwäre nita ribere?

“Ni brare, meri monsoi ye tä nüne kä braibe te aune kukwe tare keta kabre tä nakainkäbätä. Niara tä nirien kriblü ye kwrere biti tä bä ngrötökä; Niara tä niken ta kä trä tibien tä niken ta aune tä nekä ye kwrere.” (Job 14:1, 2.)

Kirabe nükebe kä nengwane, nitre kä tibienbätä tö ja tuai bati kärekäre. Akwa ye erere ñaka nemen bare, ni jökrä tä krüte. Kä nikanina 3,000 biti bäri ta kukwe nini kena ye Job käkwe niebare aune niara näire nämene nemen bare ye erere täbe nemen bare metre kä nengwane.

Ni ñaka tö ja tuai krüte jire chi aune ni jökrä töita ye erere. Ni ñaka tö krütai aune nünandre kärekäre ye ni tö mikai gare jai ye Ngöbökwe mikani ni brukwäte nieta Bibliakwe nie (Eclesiastés 3:11). ¿Ni ñaka raba nüne kärekäre akräke Ngöbö ni tarekä käkwe kukwe ye mikadre ni brukwäte raba ruin mäi? Mäkwe ñakare niedre angwane, mätä kukwe metre niere. Gata ye ni rüe nieta Kukwe Ngöbökwe yebätä aune “mikadi [“krüte”, TNM]” käbämikata kwe (1 Corintios 15:26).

Gata ye ni rüe, yebrä metre. Kä metre ni dokwäbiti angwane ni ñaka tö gatai jire chi. Yebätä, nita ja di ngwen ngitie kukwe tare ye ngänikaire. Nita nemen bren ye ngwane nita niken ja kräkäi mike. Nita jondron keta kabre nuainne ne kwe ni ñaka krütadre.

¿Erametre gata ni rüe kirabe nükebe kä nengwane ye mikai krüte? Jän, ye erere. Jehová, Ni Sribekä ye käkwe ñaka ni sribebare nünankäre kä braibe te. Ni krütadre ye ñaka nämene niara töite. Nikwe nünandre kärekäre Kä tibienbätä yei tö namani aune niara tä ja töi mike dre nuainbätä ye erere tä mike nemen bare (Isaías 55:11).

¿Ngöbökwe gata ye mikai krüte ño? Kirabe, nitre kä tibienbätä tö gata ye ganaindi, akwa ñaka nuaindre kräketre. Kä nengwane nitre täbe kukwe bätäkä nuainne ganainkäre. Nitre ja tötikaka krikri tä kräkä aune vacuna sribere abokän tä bren ruäre ketebätä. Ni ño kiakia ngrabare yebätä tätre ja tötike arato. Kä keta kabre känti, nitre tä nüne bäri raire matare siklo käne ye kräke. Akwa, ni ñaka raba gata ye ganainne jire. Biblia tä niere ye erere, “jökrä tätre nikenta dobro yete” (Eclesiastés 3:20).

Akwa, kukwe kwin mikata gare: nitre kä tibienbätä tä kukwe keta kabre nuainne ye ñan ai köböire kukwe ye ükaite ni kräke. Jehovakwe kukwe ükaninante ni mikakäre kwäre gata ye kisete aune Jesukristo ye köböire nuaindi kwe.