Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Jesús murie ketani ye ñobätä nikwe ngwandreta törö jai?

¿Jesús ja nire biani murie ketadre ye köböire dre kwin raba nemen ja känenkäre nikwe? (Isaías 25:8; 33:24.)

Jesús murie ketani ye abokän kukwe bäri ütiäte namani bare, ñobätä ñan aune ye köböire nitre kä tibienbätä raba nüne kärekäre. Ni ñaka sribebare ne kwe ni töi rabadre kukwe käme ye nuainbätä, aune ñaka ni sribebare ne kwe ni rabadre bren o ni krütadre (Génesis 1:31). Akwa, Adán ye köböite ngite namani ni jökräbiti. Jesukwe ja nire biani ni mikakäre kwäre ngite aune gata ye kisete. (Mäkwe ñäkä Mateo 20:28 aune Romanos 6:23 yebätä.)

Ni tare krubäte Ngöbökwe yebätä Monso kwe juani kwe Kä tibienbätä ne kwe ja nire biandre kwe ni ütiäre (1 Juan 4:9, 10). Jesús murie ketani ye nitre ja tötikaka kwe käkwe ngwandre törö jai aune bämikadre kwetre ban aune vino yebiti niebare kwe ietre. Nikwe kukwe ye ngwandre törö jai kä kwatire kwatire te, yebiti nita debe bien Ngöböi aune Monso kwe ie ni tare krubäte kwetre yebätä. (Mäkwe ñäkä Lucas 22:19, 20 yebätä.)

¿Nirekwe ban ye kwetadre aune vino ye ñadre?

Jesús ja nire biani murie ketadre ye nitre ja tötikaka kwe käkwe ngwandreta törö jai niebare kwe kena ietre ye ngwane, kukwe ükaninte kwe yebätä blitabare kwe (Mateo 26:26-28). Kukwe ükaninte kwe ye köböire niaratre aune nitre mada raba nemen reire aune sacerdotere niarabe kä kwinbiti. Jesús murie ketani ye nitre kwati käkwe ngwainta törö jai, akwa nitre braibe ben kukwe ükaninte ye aibe käkwe ban ye kwetai aune vino ye ñai. (Mäkwe ñäkä Apocalipsis 5:10 yebätä.)

Kä mil krobu bäsi te, Jehová kätä nitre denkä ne kwe rabadre reire Monso kwe yebe (Lucas 12:32). Nitre ye bäri braibe, aune nitre käkwe nünain Kä tibienbätä ye abokän bäri kwati krubäte. (Mäkwe ñäkä Apocalipsis 7:4, 9, 17 yebätä.)