Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

¿Apóstol Pablo namani nüne nitre romano kwrere ye ñobätä namani kwin krubäte kräke?

Pablo niebare: “emperador [...] kukwe ükate tikrä, ie ti tö”

Ni nämene nemen nitre romano ye kwrere abokän nämene nüne kä jene jene te juta Roma yete, akwa kukwe ruäre ükate nämene kwin kräketre aune jondron kwin nuain nämene kräketre arato. Ni ye nämene nüne yekänti kukwe ükate nämene ye niara ñaka rabadre nuainne ja dibiti, ñakare aune juta Roma yete kukwe ükate nämene ye niara mikadre täte. Kukwe kämebätä kita ngise nämene angwane, nämene nüne yekänti kukwe ükate nämene ño ye ererebätä nämene kukwe ükatemana jabe, akwa tuanmetre nämene blite ja kräke tribunal Roma yete arato. Murie ketadre nie nämene angwane, tuanmetre nämene blite ja kräke emperador yebe.

Kukwe ükaninte nitre nämene nemen ni romano kwrere ye kräke yebätä gobran Roma Cicerón, siklo kena Kristo känenkri, käkwe niebare: “Nire tä nemen ni romano ye kwrere ye kadre ngite aune metadre ye abokän käme krubäte; murie ketadre ye blo krubäte ni rün o ni meye murie ketadre ye erere”.

Apóstol Pablo kukwe driebare juta Roma ye jökrä känti. Niara nämene nitre romano erere arato yebätä bämä blitabare kwe ja kräke. 1) Niara metani ye kukwe ñaka kwin nuainbarebätä ye mikani gare kwe gobrantre ie Filipos. 2) Niara nämene ni romano erere ne kwe ñaka nuaindre tare niebare kwe Jerusalén. 3) Kukwe ükaninte rüere ye ngwane, blitabare kwe César ben, ye abokän, emperador Roma ye ngwärekri blitadre kwe ja kräke ribebare kwe (Hechos 16:37-39; 22:25-28; 25:10-12).

¿Nitre oveja ngübaka kirabe yei sribi ye ütiä bian nämene ño?

Oveja aune cabra köka nämene ye tikani jäbätä (kä 2050 ye ken bäsi kä 1 känenkri)

Jacob käkwe oveja ngübabare kä 20 te grü kwe Labán kräke. Kä 14 te sribibare kwe Labán ngängän nibu ye ütiäre, aune kä kwä ti sribibare kwe oveja Labankwe ye ütiäre (Génesis 30:25-33). Täräkwata Biblical Archaeology Review tä mike gare: “Nitre tärä tikaka kirabe aune ñäkäkä texto Bibliabätä yebätä ye kräke Labán aune Jacob kukwe ükaninte jabe oveja ngübakäre ye nuain nämene käre”.

Ñodre, nitre kirabe kukwe ükaninte jabe ye tikani kwetre jä kwatarebätä abokän kwanintari kä ruäre känti Irak, juta Nuzi aune Larsa yekänti. Kukwe ükate nämene jabe ye nämene nuin kä kwati; oveja drüen tikaka nämene ye ngwane kömika nämene aune mika nämene krüte. Ni obeja ngübaka raba oveja ngübare kräbe ye erere nämene kain ngäbiti, aune kä kwäbe oveja kratire kratire yebiti bätä nidan aune möre kräbe ye erere nämene tike täräbätä. Kä nämene niken kwati ta ye ngwane, ni oveja bökänkä yei lana, jondron lechere, oveja ngäbä aune jondron mada mada bian nämene. Aune jondron nämene nemente ye bian nämene ni oveja ngübaka yei.

Ni oveja ngübaka yei oveja möre bian nämene kräbe ngübadre ye ererebätä oveja nämene nirien. Ñodre, oveja möre 100 ye ngäbä rabadre nire 80 näre ie tö ngwan nämene. Dre nämene nemen bare oveja yebätä ye ütiä dianka nämene ni oveja ngübaka yebiti. Ye medenbätä, ni oveja ngübaka ye nämene ja di ngwen oveja ye ngübakäre kwin.