NI MIKAKA MOKRE Marzo 2015 | Jesús tä ni mike kwäre, akwa ¿drebätä?

¿Tä ni mike kwäre Diablu kisete, Ngöbökwe ñaka ni mikadre ja ngie nuin yebätä, o jondron madabätä?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Drebätä ni mikadre kwäre nita ribere?

Ngöbö ni tarekä angwane, ¿ni sribedre kwe tö ngwankäre jondron ñaka raba nemen jire nikwe yei?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Jesús murie ketani aune ganinkröta ye köböire dre kwin raba nemen nikwe?

Ñokänti ni itibe murie ketani köböire ja nire raba nemen ni jökrä kwe ye kukwe keta ti Bibliabätä tä mike gare.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Jesús murie ketani ye nikwe ngwainta törö jai. ¿Medente aune ñongwane?

Kä 2015 yete Jesús ja nire biani ngwanta törö jai ye nuaindi viernes 3 abril ye, Ñänä näin nekä ye bitikäre.

NITRE TÖ MIKAI GARE JAI

¿Domingo de Resurrección ye ni kristiano nuaindre?

¿Nitre kukwe kira tikaka ye tätre dre niere kukwe yebätä?

KUKWE KWE MIKATA GARE

Jairo tä Ngöbö mike täte ja okwä yebiti

Cuadriplejía espástica ye bren bäri tare tä Jairobätä, akwa kä jutobätä aune tä tö ngwen kukwe kwin ie.

¿Ne gare mäi?

¿Apóstol Pablo namani nüne nitre romano kwrere ye ñobätä namani kwin krubäte kräke? ¿Apóstol Pablo namani nüne nitre romano kwrere ye ñobätä namani kwin krubäte kräke?

Jondron bian bä ni reire ie

Jondron rä mane ye tärä krubäte kä nengwane, akwa kirabe nämene ütiäte krubäte oro ye erere.

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Jesús ja nire biani murie ketadre ngwanta törö jai ye näire nire raba ban ye kwete aune vino ye ñain?