Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ni itibe rabai gobrane nitre kä jökräbiti tibien ye kräke?

¿Ni itibe gobranka kä jökräbiti tibien raba nitre juta jökrä te ye mike nüne ño keteitibe? (Isaías 32:1, 17; 54:13.)

Ye köböire kukwe kwin raba nemen bare nitre kä tibienbätä kräke yebätä töbike. Kä nengwane, nitre kwati tätre ja tare nike bobre krubäte yebätä, aune nitre ruäre aibe jondron bökäne krubäte. Ni iti tädre gobrane kä jökräbiti tibien aune nitre tä dre dre ribere jai ye rükadre gare metre ie angwane raba jondron ye bien jökrä ietre. ¿Ni kä tibienbätä raba gobrane ye erere raba ruin mäi? (Mäkwe ñäkä Jeremías 10:23 yebätä.)

Kirabe nükebe kä nengwane, gobrantre tätre nitre mike ulire krubäte kukwe keta kabrebätä, metrere nitre bobre. Gobrantre ruäre käme krubäte (Eclesiastés 4:1; 8:9). Akwa, Ngöbö bäri dite krubäte ye käkwe gobran mikai gobrane gobran mada jökrä ye täte käbämikata kwe aune ni kädekanina iti kwe ji ngwankäre ye abokän käkwe nitre ngübadi metre. (Mäkwe ñäkä Isaías 11:4 aune Daniel 2:44 yebätä.)

¿Gobran Ngöbökwe ye käkwe dre dre nuaindi?

Jehovakwe Monso kwe Jesukristo ye dianinkä ji ngwankäre gobran yete. Niara ye aibe raba gobrane kwin (Lucas 1:31-33). Nämene kä tibienbätä ye ngwane, tö nämene nitre mada dimikai. Kä nengwane niena reire, yebätä nitre kä jökräbiti tibien mikai nüne keteitibe kwe aune ñaka mikai ja tare nike kwe. (Mäkwe ñäkä Salmo 72:8, 12-14 yebätä.)

¿Nitre jökrä käkwe Jesús kai ngäbiti rei kwetre ye erere? Nitre jökrä ñaka nuaindi. Akwa Jehová tä ni ngübare bätärekä (2 Pedro 3:9). Ye medenbätä tä kä bien nitre ie ne kwe rabadre ja töi kwite. Kä nebera braibe ja käne, Jesukwe nitre käme ye gaite aune ni mikai nüne jäme kwe aune ni rabai nüne kwin kä jökräbiti tibien. (Mäkwe ñäkä Miqueas 4:3, 4 yebätä.)