Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ne gare mäi?

¿Ne gare mäi?

¿Blitata kukwe eunuco yebätä Bibliabätä ye ngwane dre gärätä?

Ni eunuco bä sribebare jäbätä Asiria

Ruäre ngwane, kukwe eunuco nieta ye ngwane blitata ni brare kwä dianinte yebätä. Kirabe nitre ruäre kwä diante nämene tö diankäre o ka nämene ngite ye ngwane o mika nämene klabore ye ngwane. Nitre eunuco yei tö ngwan nämene angwane, mika nämene cuarto te meritre reikwe nämene nüne ye ngübabitikäre. Ñodre, Hegai aune Saasgaz nämene rei Asuero Persia muko jökrä aune meritre sribikä kräke ye ngübarebiti, Asuero ye abokän Jerjes I nitre kwati tätre nütüre (Ester 2:3, 14).

Akwa, nitre eunuco kädekateta Bibliabätä ye jökrä ñaka nämene kwä dianinte. Nitre ie kukwe gare ruäretre tätre niere, nitre nämene sribire ju gobrankäre reikwe yete ye ie eunuco nie nämene arato. Ñodre, ja ketamuko Jeremiakwe kädeka nämene Ébed-mélec aune ni Etiopía sribikä gobranbe abokän ie Felipe kukwe driebare yei eunuco nie nämene. Ébed-mélec ye nämene kädekani ni ütiäte kri raba ruin nie, ñobätä ñan aune nämene sribire metrere rei Sedequías yebe (Jeremías 38:7, 8). Aune ni Etiopía sribikä ye ni ngwian ükakrökä abokän janamene Jerusalén Ngöbö mikakäre täte (Hechos 8:27).

¿Ñobätä nitre oveja ngübaka kirabe ye nämene oveja ye denkä jenena cabra yebätä?

Ja känenkäre kukwe ükaite nitrebe yebätä Jesús nämene blite angwane, niebare kwe: “Ti Ni Kä Nebtä Ngobo jatadita ja di kri bä nuärebti angwane, [...] ni obeja ngibiaka käta obeja erere ükekrö jenena amne kabra erere tä ükekrö jenena, ye kwrere jire tikwe ni ükadikrö ketebu jene jene” (Mateo 25:31, 32). Nitre oveja ngübaka nämene oveja denkä jenena cabra yebätä yebiti Jesukwe kukwe ye bämikani. ¿Ñobätä nämenentre nuainne?

Rare oveja aune cabra ye mika nämene keteitibe. Dibire abokän mika nämene käteri, ne kwe rüekwe ñaka kwetadre, ñaka goidre aune kä ñaka rabadre tibobätä (Génesis 30:32, 33; 31:38-40). Akwa, nitre oveja ngübaka nämene oveja ketekä jenena, metrere nämenentre oveja möre aune ngäbä kia ye mike jenena cabra yebätä, ñobätä ñan aune cabra ye abokän käme krubäte. Nitre oveja ngübaka nämene oveja ketekä jenena “oveja nidan rabadre nünenkä mörebätä yekäre, kian kwatekäre aune drüen tikakäre” arato mikata gare tärä All Things in the Bible (Todas las cosas de la Biblia) yebätä. Nitre nämene kukwe nuainne abokänbätä Jesukwe blitabare ye nämene gare nitre judío niara kukwe nuaka yei, nitre ye jökrä bäsi nämene nüne jateta.