Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: MÄ RABA NEMEN JA KETAMUKO NGÖBÖKWE

¿Ngöböta dre ribere mäi ye mätä nuainne?

¿Ngöböta dre ribere mäi ye mätä nuainne?

“Mä tö drei ngwane, mäkwe kärä tie aune tikwe biandi mäi.” Ni ñaka gare mäi o ni jämi gare kwin mäi yei mä ñaka raba kukwe ye niere. Akwa ja ketamuko kwin mäkwe abokän ie mäkwe niedi töi jämebiti, aune kukwe ye metre, ñobätä ñan aune ni jökrä töta nemen nitre ja ketamuko nikwe dimikai aune dre ribeta kwetre nie ye ni töta nemen nuaindi kräketre.

Biblia tä driere nie, Jehová tä käre jondron kwin nuainne nitre niara mikaka täte ye kräke ne kwe nünandre bäri kwin kwetre. Ñodre, rei David, nämene ja kete kwin Ngöböbe, käkwe mikani gare krörö: “Jondron sribebare bä nuäre mäkwe bätä mä töi kwin nun kräke arato; [...] ere krubäte yebätä ñaka raba nemen niebare jökrä tie” (Salmo 40:5). Akwa, Jehová tä jondron kwin nuainne nitre ie niara ñaka gare jire ye kräke arato. “Ngöbö ara käta mrö bien kabre kwetadre munye, kä tädre nuäre munbtä abkokäre.” (Hechos 14:17.)

Nitre tare nikwe aune nita mike ütiäte jai ye kräke tä nemen nuäre jondron nuaindre nie

Jehová tä käre jondron nuainne kä mikakäre juto nibätä, yebätä nikwe ja di ngwandre jondron nuainne kä mikakäre jutobätä arato (Proverbios 27:11). Akwa, ¿nikwe dre nuaindre kä mikakäre juto Ngöböbätä? Biblia tä mike gare krörö: “Jändrän kuin nuendre ni mda mdakrä, ye munkwe ñan käikwitaka jabti, akwa nire nire käta jändrän mdei nike, ye abko ie munkwe jändrän jakwe bian niaratre die mikakrä. Ye abko [...] käita nebe nuäre Ngöböbtä” (Hebreos 13:16). ¿Jondron kwin nuaindre aune ja töi mikadre mantiame ni mada kräke ye aibe nuaindre kä mikakäre juto Jehovabätä?

Ñakare, nikwe ñaka kukwe ye aibe nuaindre. Biblia tä niere, “nita tödeke ñakare Ngöböbti angwane, ni ñan raba Ngöbö moto mike nuäre jire chi” (Hebreos 11:6). Tä mike gare arato Abrahán tödekabare Jehovai ye ngwane batibe namani “ja ketamuko Jehovakwe” (Santiago 2:23TNM). Ne madakäre, Jesukristo niebare Ngöbökwe jondron kwin nuaindre ni kräke yekäre nikwe tödekadre ye ütiäte (Juan 14:1). Ye erere ngwane, ¿mäkwe dre nuaindre tödekakäre ne kwe mäkwe ja ketadre Ngöböbe? Kena mäkwe käre ja tötikadre Bibliabätä. Mäkwe ye erere nuaindi angwane, Ngöböta dre ribere mäi ye rükai gare mäi aune mäkwe jondron jökrä nuaindi yekwe kä mikai jutobätä. Mäkwe ja di ngwain mike gare kwin jai aune mike täte angwane, mä rabai bäri tödeke aune niara rökrai bäri mä ken (Colosenses 1:9, 10).