¿Ja ketamuko kwin tärä mäkwe abokän kä ñaka gare mäi? Ye ñaka raba nemen bare, ¿ñan ererea? Ye erere, meri nünanka Bulgaria kädekata Irina käkwe niebare, “Ngöbö tädre ja kete nibe akwa kä ñaka gare nie ye ñaka raba nemen bare”. Nikwe miri gare jai kukwe käne yebätä ye erere, Ngöbö tö ni tuai nökrö ja ken. Yebätä, tä ja kädeke metre Bibliabätä. Tä niere nie: “Ti abokän Jehová. Ti kä ye erere” (Isaías 42:8).

Ngöbö tä ja kädeke metre Bibliabätä: “Ti abokän Jehová. Ti kä ye erere” (Isaías 42:8)

Akwa ¿Ni ni Sribekä ye kä rabadre gare nie aune ni rabadre kädekete ye ütiäte kräke? Töbike kukwe nebätä: Ngöbö kä, tikani tärä okwä kobokäbiti kukwe hebreore yebiti ye kädekata Tetragrámaton, ye tikani 7,000 bäsi kukwe kira tikani kukwe Hebreore yebiti (o Antiguo Testamento). Niara kädekateta bäri ni mada kädekateta yebiti ta. Erametre, ye tä mike gare nie Jehová kä rabadre gare nie aune nikwe kädekadrete yei tö. *

Nitre nibu ie jata nemen gare kena ye ngwane, tätre ja kädeke jai kwärikwäri. ¿Ngöbö kä gare mäi?

Ngöbö ye deme aune bäri dite, yebätä nitre ruäre tä niere ni ñaka raba kädekete jire. Erametre, nikwe ja ketamuko nikwe kä ye kädekadrete blo ye ñaka kwin, ye kwrere nikwe Ngöbö kä ye kädekadrete blo yebrä ñaka kwin. Akwa, nikwe Jehová kä ye kädekadrete kwin, ye ñaka blo, ñobätä ñan aune tö nitre niara mikaka täte ye tuai ja kä ye mike ütiäte aune tö tuai mike gare (Salmo 69:30, 31; 96:2, 8). Nitre ja tötikaka Jesukwe rabadre orare ne kwrere driebare kwe ietre ye ngwen törö jai: “Nun Rün kä kwinbiti, mä kä ye mikadre deme”. Nita Ngöbö kä mike gare ye köböire nita kä ye mike deme aune ye tä ni mike nökrö bäri niara ken (Mateo 6:9TNM).

Biblia tä mike gare Ngöböta “nitre [tä] töbike niara kä yebätä” ye kukwe nuin kwin (Malaquías 3:16). Ni jökrä kätä Jehová kä ye mike ütiäte jai yei tä kukwe ne käbämike: “Ti kä gare ie, yebätä tikwe niara kriemikai. Niarakwe ñäkäi tie, aune tikwe ñäkäi kukwei käre. Niara täi ja tare nike ye ngwane ti täi ben” (Salmo 91:14, 15). Ni törba ja ketai Ngöböbe angwane, ütiäte krubäte nikwe mikadre gare jai aune kä ye kädekadrete.

^ párr. 4 Nitre kwati Biblia kwitaka yekwe Ngöbö kä ye tikadre näre, akwa Ngöbö kä ye dianinkä kwetre aune täte Däkien o Ngöbö tikabarera kwetre. Mä törba kukwe mada mikai gare jai kukwe yebätä angwane, mäkwe página 195 nemen 197 tä tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebätä ye mika ñärärä, nitre testiko Jehovakwe sribebare.