Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: MÄ RABA NEMEN JA KETAMUKO NGÖBÖKWE

¿Mätä blite Ngöböbe?

¿Mätä blite Ngöböbe?

Nitre ja ketamuko kwin ye tä blite käre jabe, ngwärere, celular yete, correo electrónico yebiti, video yete o tätre tärä juen jai. Ye erere arato, ja ketakäre Ngöböbe nikwe blitadre käre ben. Akwa ¿nikwe nuaindre ño?

Nikwe blitadre Jehovabe orasion yebiti. Erametre, blitadre Ngöböbe ye ñaka ja erebe blitata ni mada ni kwrere ben yebe. Nita orare ye ngwane, nita blite Ni ni Sribekä bäri ütiäte kä kwinbiti yebe ye nikwe mikadre nüke gare jai, yebätä nikwe mikadre ütiäte jai. Ne madakäre, Ngöbökwe ni kukwe nuadre yekäre, nikwe kukwe ruäre nuaindre. Ani mike gare ketamä jai.

Kena, nikwe oradre metrere Jehovai, ñaka Jesús ie, ñaka jondron bä sribebare yei aune ñaka nitre “santo nieta” yei (Éxodo 20:4, 5). Biblia tä mike gare metre: “Munkwe ñaka töbika krubäte kukwe ño kärerabätä, ñakare aune munkwe ora aune munkwe ja di kärä bätä munkwe debe bian arato, munta dre kärere ye munkwe mika gare jökrä Ngöböi” (Filipenses 4:6TNM). Ketebukäre, nikwe oradre Ngöbö Monsoi, Jesukristo ye käbiti. Niarakwe niebare: “Ti ne aibe köböire ni rabadre ti Rün känti” (Juan 14:6). Ketamäkäre, dre dre debe Ngöbö kräke ye erere nikwe kärädre orasionte ie. Biblia tä mike gare: “Tödekakrä niarabiti nikwe abrä ne: Nita jondron kärere niara ie, niara tö ie erere, angwane niarata ni kukwei nuin” (1 Juan 5:14NGT, tärä okwä ükaninte). *

Nitre tä ja kete kwin jabe ye tä blite käre jabe

Erametre, nitre nibu tä ja ketamukore ye itibe tädre blite angwane ñaka raba ja kete raire; nitre ye rabadre ja kukwe nuin kwärikwäri. Ye erere arato, Ngöbö tädre blite nibe ye ngwane nikwe kukwe nuadre. Akwa ¿tä blite ño nibe?

Kä nengwane, Jehová tä blite nibe Kukwei kwe, Biblia yebiti (2 Timoteo 3:16, 17). Ani bämike, ja ketamuko kwin mäkwe käkwe tärä juandre mäi. Mäkwe ñäkädre tärä yebätä angwane tädre blite mäbe ye kwrere, ¿ñan ererea? Ye erere arato, nikwe ñäkädre Bibliabätä ye ngwane Ngöbö tädre blite nibe ye kwrere. Yebätä, Gina, kädrieni kukwe känenbätä ye tä niere krörö: “Ngöbökwe ti mikadre tuin jai ja ketamukore, yekäre tikwe ñäkädre ‘tärä’ kwe, Biblia yebätä”. Biti tä niere: “Tita ñäke mantre jetebe Bibliabätä ye tä ti mike nökrö bäri Ngöbö ken”. ¿Mätä ñäke mantre jetebe Bibliabätä? Mäkwe nuaindi angwane, mäkwe Jehová tuainmetre blite jabe aune ja rabai ruin bäri niara ken mäi.

^ párr. 5 Oradre ño Ngöböi ye mä raba mike gare bäri jai kapitulo 17 tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebätä, nitre testiko Jehovakwe sribebare.