Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Erametre Jesukwe nitre ngwakare ganinkröta?

Lázaro namanina köbö köböbokära ngwakare abokän Jesukwe ganinkröta

Jesukwe nitre ganinkröta kädrieta Bibliabätä. Ye ñaka kukwe ngwarbe mikata gare ye erere; ñakare aune kä metre yekänti namani bare aune ñongwane nakaninkä ye mikata gare. Ñodre, kä 31 ye ngwane, Jesús nämene Capernaum nikani Naín ye ngwane nitre nikani kwati ben. Namani kä yekänti angwane nitre kwati nämene monso krütani ngwen doboi mikakäre yebätä namani. Yete Jesukwe ganinkröta. Kukwe ñan tuabare ye namani bare metre ye gare kwin nie, Biblia tä niere ye ñan aibebätä, ñakare aune nitre kwati käkwe kukwe ye tuani ja okwä jeñebiti. (Mäkwe ñäkä Lucas 7:11-15 yebätä.)

Ye bitikäre, Lázaro ja ketamuko Jesukwe namanina köbö köböbokära ngwakare abokän ganinkröta kwe. Kukwe ñan tuabare nuainbare kä ye ngwane ye nitre kwati käkwe tuani ja okwä jeñebiti arato, ye tä mike gare metre Lázaro ganinkröta ye namani bare metre. (Mäkwe ñäkä Juan 11:39-45 yebätä.)

¿Ñobätä Jesukwe nitre ngwakare ganinkröta?

Jesús nämene nitre miketa nire ñobätä ñan aune nämene nemen tuin bobre ie. Rün kwe, ni Sribekä, käkwe ja di biani ie gata ye ganainkäre ye bämikakäre nämene nuainne arato. (Mäkwe ñäkä Juan 5:21, 28, 29 yebätä.)

Jesukwe nitre ganinkröta ye tä mike gare metre nie kukwe käbämikata ye jökrä rabai bare. Nitre kwati krubäte gaikröta kwe, nitre ie Ngöbö ñaka namani gare ye jökrä gaikröta kwe arato. Ye köböire rabai gare nitre yei aune rabai tarere. (Mäkwe ñäkä Hechos 24:15 yebätä.)