Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE Noviembre 2014 | ¿Erametre Diablu ye tärä?

Diablu ñaka akräke, nitre tä mike era jai ye tä ngökabare. Akwa Diablu tärä aune tä ni näkwite, ¿ñan bäri töi käme ni raba niere?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Diablu ye tärä?

¿Diablu ye jondron blo aibe gärätä, o metre tärä?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Diablu ye bämikata kukwe blo yebätä?

Kukwe ketebu mikata gare Bibliabätä yebätä ani ja tötike mikakäre gare jai.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Diablu ye jürä rabadre nibätä?

Kukwe ketabokäbiti Ngöböta ni kriemike Diablu yebätä ye mike gare jai.

BLITATA NITRE TESTIKO JEHOVAKWE BEN

¿Ñongwane Gobran Ngöbökwe jatani gobrane? (Kukwe ketebu)

Kukwe niebare Bibliabätä aune Ngöbökwe rei Babilonia mikani köböre ye tä kä ye mike gare metre.

NIKWE TÖDEKADRE NIARA ERERE

Ñaka kukwe blo nuainbare kwe

¿Potifar muko tö namani rabai Josebe ye ngwane dre köböire ñaka kani ngäbiti kwe?

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Jesukwe nitre ganinkröta ye tä kukwe meden metre mike gare nie?