Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿GOBRAN NGÖBÖKWE DRE NUAINDI MÄ KRÄKE?

¿Ñobätä mä rabadre Gobran Ngöbökwe mike gare jai?

¿Ñobätä mä rabadre Gobran Ngöbökwe mike gare jai?

Nitre kwati krubäte tä tö ngwen Gobran Ngöbökwe yei. Yebätä Jesukwe kukwe niebare nitre ja tötikaka kwe ie ye tätre nuainne; niaratre rabadre kukwe ne ribere niebare kwe ietre: “Gobran mäkwe jatadre. Mä töi ye erere rabadre bare, tä nemen bare kä kwinbätä, ye kwrere rabadre bare kä tibienbätä arato” (Mateo 6:10TNM).

Nitre kwati tö kukwe mikai gare jai Gobran Ngöbökwe yebätä, akwa nitre kukwe madabätä ye jökrä bäsi tä nane nane kädriere. “Gobran Kä Kwinbiti” ye namani ütiäte krubäte Jesús kräke, akwa “iglesia kristiana ye jökrä bäsi nämene nane nane Gobran ye driere” yebätä H. G. Wells ni kukwe kira tikaka ye töi namani ñan krütare.

Nitre kukwe madabätä tä nane nane Gobran Ngöbökwe kädriere, akwa nun testiko Jehovakwe abokän tä käre blite Gobran Ngöbökwe yebätä. Ñodre, täräkwata sribeta nunkwe, tä mä kisete, ye sribeta kukwe 220 jene jenebiti aune täräkwata ye döräita bäri kä jökräbiti tibien, ñobätä ñan aune imprimita 46 millón bäsi sö kratire kratire. ¿Aune kukwe meden kädrieta metrerebätä? Kädekata ño ye mike ñärärä: Ni Mikaka Mokre. Tä Gobran Jehovakwe mike gare.  *

¿Ñobätä nunta ja di ngwen krubäte Gobran Ngöbökwe ye mikabätä gare? Ñobätä ñan aune Biblia tärä bäri ütiäte ye tä blite metrere kukwe yebätä. Ne madakäre, kukwe keta kabre tä nakainkä ni kä tibienbätä yebätä ye Gobran Ngöbökwe aibe käkwe mikai krüte ye gare kwin nunye.

Nunta ja di ngwen ja töi mike Jesús erere. Gobran Ngöbökwe ye nämene bäri ütiäte niara kräke; aune nämene kukwe driere ye ngwane blitabare bäri kwe Gobran Ngöbökwe yebätä (Lucas 4:43). ¿Ñobätä mikani bäri ütiäte kwe jai? ¿Gobran ye raba dre nuainne mä kräke? Biblia tä kukwe ye mike gare ño kukwe ja käne yekänti ye nunta mä nübaire mike gare jai.

^ párr. 5 Jehová ye Ngöbö kä nieta Bibliakwe.