Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿GOBRAN NGÖBÖKWE DRE NUAINDI MÄ KRÄKE?

¿Gobran Ngöbökwe dre nuaindi mä kräke?

¿Gobran Ngöbökwe dre nuaindi mä kräke?

Kukwe känebätä nibi gare mäi ye erere, erametre Gobran Ngöbökwe ye ütiäte nitre testiko Jehovakwe kräke. Ne madakäre, Gobran Ngöbökwe yete kukwe kwin käbämikata ye ruäre raba nemen tuin kwin mäi, akwa kukwe ye metre o ñakare ye mä rabai ngwentari jai.

Bäri kwin dre niedre nie yebätä töbikadre kwin käne aune ñaka mikadre tuin jökrä kukwe metre ye erere jai (Proverbios 14:15). Ye erere nitre kristiano nünanka juta Berea kirabe yekänti käkwe ja töi mikani. * Kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä mikani gare kena ietre ye ngwane, ñaka namani tuin metre bengwairebe ietre. Kukwe ye känäntaribare kwetre Bibliabätä ne kwe “ye abko era ya abko tö namanintre gai” (Hechos 17:11). Ye abokän, kukwe niebare ietre ye metre o ñakare ye mikani gare kwetre jai Ngöbö Kukwei yebiti aune ye köböire kukwe ye metre namani gare ietre.

Nitre kristiano nünanbare siklo kena käkwe nuainbare ye erere nun testiko Jehovakwe tä mä nübaire nuainne. Mäkwe ja tötikai Bibliabätä nunbe aune ñaka ütiä käräi mäi ye köböire nunta kukwe mike gare Gobran Ngöbökwe yebätä ye erere Biblia, Ngöbö Kukwei tä niere o ñakare ye raba nemen gare mäi.

Mäkwe ja tötikai nunbe ye köböire kukwe keta kabre rabai gare mäi Gobran Ngöbökwe yebätä. Kukwe ütiäte ngwantarita ne rabai gare mäi arato.

Akwa mäkwe ja tötikadre Bibliabätä köböire mä rökradre Ngöbö ken, ye bäri kwin (Santiago 4:8). Aune mä rabadre ja kete bäri niarabe ye ngwane, Gobran Ngöbökwe raba dre dre kwin nuainne mä kräke kä nengwane aune ja känenkäre ye rükai gare mäi. Jesús niebare krörö Rün kwe ie: “Ne gärätä ja nire kärekäre, mä aibe Ngöbö metre ye rükadre gare ietre, bätä ni juani mäkwe, Jesukristo ye arato” (Juan 17:3).

 

^ párr. 4 Juta Berea ye nämene nemenkä Macedonia kirabe yekänti.