Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Gobran Ngöbökwe jatadre ye ñobätä nikwe ribedre ie?

¿Dre drieta Gobran Ngöbökwe yebätä aune dre nuaindre kwe ni kräke yebätä mä törba kukwe mikai gare bäri jai?

Gobran Ngöbökwe ye tä kä kwinbiti. Gobran Ngöbökwe rabadre Gobrane Kä tibienbiti ye nitre ja tötikaka Jesukwe rabadre ribere orasionte driebare kwe ietre, ñobätä ñan aune Gobran yekwe kukwe metre nuaindi aune ni mikai nüne jäme kwe. Ni mada nuainta tare, kukwe käme nuainta aune bren ye Gobran kä tibienbätä ñaka raba denkä jire, akwa Gobran Ngöbökwe abokän raba denkä aune nuaindi kwe. Ngöbökwe monsoi kwe Jesukristo kädekani reire Gobran yete aune nitre kristiano braibe dianinkä kwe gobrankäre ben. (Mäkwe ñäkä Lucas 11:2 aune 22:28-30 yebätä.)

Gobran Ngöbökwe ye köböra Ngöbö rüe ye jökrä gainte. Yebätä nita Gobran Ngöbökwe ribere orasionte ye ngwane, Ngöbökwe Gobran kwe ye mikadre gobran kä tibienbätä täte ye nita ribere metrere ie. (Mäkwe ñäkä Daniel 7:13, 14 aune Apocalipsis 11:15, 18 yebätä.)

¿Ñobätä Gobran Ngöbökwe ye bäri kwin ni kräke?

Jesús ie ni mada tuin bobre yebätä niara ye rei kwin krubäte. Ne madakäre, niara ye Ngöbö Monsoi yebätä dite aune nire nire tä ja di ribere Rün ie ye niara raba dimike. (Mäkwe ñäkä Salmo 72:8, 12-14 yebätä.)

Nitre tä Ngöbö Kukwei mike täte aune tätre ja brukwä tätebiti Gobran Ngöbökwe ribere ye jökrä kwe kukwe kwin keta kabre rabai. Biblia tä dre driere Gobran Ngöbökwe yebätä ye mäkwe mika gare jai. Mäkwe nuain angwane mäkwe ñaka ja töi kwitaita jire. (Mäkwe ñäkä Lucas 18:16, 17 aune Juan 4:23 yebätä.)