Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿NGÖBÖ TÖITA MÄBÄTÄ?

Ngöböta mä töi mike jäme

Ngöböta mä töi mike jäme

“Ngöbö kä mikakata nuäre ni moto ulire btä, Ngöbö ye abko käkwe kä mikabata nuäre [nun]btä.” (2 CORINTIOS 7:6)

“Ngöbö Odei [...] käkwe ti ara jire tarebare amne ja biani müre ketadre kwe tikrä.” (GÁLATAS 2:20)

ÑOBÄTÄ ÑAKA TUIN METRE NITRE RUÄRE IE: Nitre ruäre tä ja di ngwen krubäte ne kwe töi mikadre jäme, akwa ñaka töta nemen ja di käräi Jehovai ja tuakäre kukwe tä kisete yebe. Meri kädekata Raquel tä niere: “Nitre kwati krubäte tä käbiti tibien aune kukwe tare krubäte ben tätre ja tuin yebätä tita töbike angwane, kukwe tä ti kisete ye ñaka kukwe kri kwrere yebätä ti ñaka töta nemen ja di käräi Ngöböi”.

DRE DRIETA BIBLIAKWE: Ngöbökwe kukwe ütiäte krubäte nuainbarera nitre dimikakäre aune töi mikakäre jäme. Ni jökrä därebare ngite. Yebätä ñaka nemen nuäre ni kräke Ngöbö kukwei ye mikakäre jökrä täte. Akwa, Ngöbökwe “ni tarebare, angwane ja Monsoi juani kwe kä nete, abokän kwe gatadre ngite nikwe ütiäre gäre” (1 Juan 4:10, Ngöbö Täräe [NGT], tärä okwä ükaninte). Jesús ja nire biani ni kräke ye köböire Ngöbö raba ngite juen ta nibiti, ni töi mike kwin aune kä mrä te nünain jäme yete ni mikai nüne kärekäre kwe. * Akwa, ¿Jehovakwe Jesús biani ni ütiäre, ye nuainbare kwe töita nitre jökräbätä ye aibebätä o nuainbare kwe mä kräke metrere arato?

Ani blite apóstol Pablo yebätä. Jesús ja nire biani ye käi namani juto krubätebätä yebätä tikabare kwe: “Ngöbö Odei[...] käkwe ti ara jire tarebare amne ja biani müre ketadre kwe tikrä” (Gálatas 2:20). Pablo ja mikadre kristiano ye känenkri Jesús murie ketani, akwa Jesús ja nire biani ye Ngöbökwe nuainbare niara kräke namani tuin ie.

Jesús ja nire biani ye Ngöbökwe nuainbare mä kräke arato yebiti bämikani kwe ütiäte krubäte niara kräke. Kukwe ye raba “kä mik[e] nuäre nibtä kärekäre amne ni die mik[e] jändrän kuin kä käinbti ngibiakäre” aune raba ni mike dite “sribi kuin nuenkäre amne kukwe kuin niekäre” (2 Tesalonicenses 2:16, 17).

Akwa, Jesús ja nire biani ye käi nikanina 2,000 näre ta. ¿Ngöbö töi täbe nibätä kä nengwane ye ñokänti gare nie?

^ párr. 5 Mä törba kukwe mikai gare bäri jai Jesús ja nire biani yebätä angwane, mäkwe ñäkä tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? kapitulo 5 yekänti, nitre testiko Jehovakwe sribebare.