Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿NGÖBÖ TÖITA MÄBÄTÄ?

¿Ngöbö töita mäbätä?

¿Ngöbö töita mäbätä?

“Ti abokän kriemikaka ñaka aune tita bobre; Jehová tä ti ngwen törö jai.” * (DAVID, NAMANI REIRE NITRE ISRAEL YEBITI, SIKLO XI KÄ 1 KÄNENKRI)

“Nitre juta keta kabre te ye abokän ñö ngwäri chi cubote ye kwrere.” (ISAÍAS 40:15)

¿Ngöbö töi rabadre Davidbätä ye kukwe meden medenbätä nämene mike era jai? ¿Ngöbö töita mäbätä? Ngöbö bäri dite krubäte töita nibätä ye ñaka nemen nuäre nitre kwati kräke mikadre metre jai. ¿Ñobätä?

Ngöbö ye bäri kri ni kä tibienbätä kräke nieta kwetre. Ngöbö ye bäri kri yebätä “nitre juta keta kabre te ye abokän ñö ngwäri chi cubote ye kwrere; aune jondron jondron ñäkärä te kä burei tä ye kwrere” kräke (Isaías 40:15). Ñodre, ni iti kukwe tikaka kräke Ngöbö ñaka jire käkwe niebare krörö: “Nita dre nuainne ye tuin ütiäte Ngöböi ye nikwe mikadre era jai angwane ja rabadre ruin nie”.

Ne madakäre, nitre mada tä niere niaratre ja ngwen blo yebätä Ngöbö ñaka raba dimike. Ñodre, ni iti kädekata Jim tä niere: “Ngöbökwe ti dimikadre ñaka nemen rubun jankunu ti nämä ribere käre ie, akwa käre ti nämä nemen rubun krubäte. Ti brukwä nämä käme krubäte yebätä Ngöbö ñaka raba ti dimike jire tikwe nütüba”.

¿Ngöböta mente krubäte nibätä yebätä nita nete ye ñaka tuin ie? ¿Tä ni ngite ye mike tuin ño jai? Ngöbö köböire kukwe ngwantarita ye raba nemen gare nie. Niara Kukwei Biblia yebiti tä mike gare metre nie, niara ñaka tä mente aune töita nibätä. Hechos 17:27 tä niere: “[Ngöbö] tä känime ni jökrä ken”. Biblia tä dre driere kukwe yebätä aune Ngöbö töita mä aune nitre madabätä ye abokän tä bämike ño ye nikwe mikai gare jai kukwe ketabokä ja känenkäre yekänti.

^ párr. 3 Salmo 40:17; Jehová ye Ngöbö kä nieta Bibliakwe.