Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿NGÖBÖ TÖITA MÄBÄTÄ?

Ngöbö tö mä tuai nökrö ja ken

Ngöbö tö mä tuai nökrö ja ken

“Ti Rün käkwe ti juani, ye ñan jatadre ni ngwena tie angwane, ni ñan jatadre jire iti ja töi jenbti tie.” (JUAN 6:44)

ÑOBÄTÄ ÑAKA TUIN METRE NITRE RUÄRE IE: Nitre kwati tä tödeke Ngöböi, akwa Ngöbö tä mente krubäte nütüta kwetre. Meri Irlanda kädekata Christina, nämene niken bämän kratire kratire iglesiate tä niere: “Ngöbökwe jondron jökrä sribebare ye nämä gare tie, akwa niara abokän ñaka nämä gare tie. Ja ñaka rababa ruin niara ken jire tie”.

DRE DRIETA BIBLIAKWE: Ja raba nemen ruin mente Ngöböbätä nie, akwa niara ñaka ni tuenmetre jire chi. Ngöböta ni ngübare ño ye Jesukwe bämikani krörö: “Ni iti kwe obeja tädre gre ketarike, akwa obeja krati rikadre ngwarbe kwäräkwärä kän, ye ngwane obeja rabadre gre ketabkä bti krä jätäbti krä ökän (99), ¿ye ñan mikadre kwe ja ngibiare kaibe ngitiobti, bti rikadre obeja nianinte krati ye känentari ya?”. ¿Kukwe ye tä dre mike gare? Jesukwe mikani gare: “Mun Rün tä kä käinbti sete abko ñan tö nitre tödekaka tibti tä ja mike bobre Ngöböbtä ngäbäkre kiakia kwrere se tuai nente jire iti jakän” (Mateo 18:12-14).

“Nitre [...] ngäbäkre kiakia kwrere” ye jökrä ütiäte Ngöbö kräke. ¿Tä dre nuainne obeja “nianinte” ye känäntarikäre? Texto kädrite kena nete tä mike gare erere, Jehová tä kite nitre ngwena ja kokwäre.

¿Nire nire tä nemen nitre gwirete o nitre tä ji ngrabare ye ngwane nire nire tä blite bentre Ngöböbätä?

Ngöbökwe ja töi mikani käne nitre töi nämene bökän ye ngwankäre ja kokwäre ye ani mike gare jai. Siklo kena yete ni kristiano kädeka nämene Felipe juani kwe ni ütiäte Etiopía nämene karo kwete ye jiebiti aune kukwe niebare yebätä nämene ñäke ye mikakäre gare ie (Hechos 8:26-39). Bati, apóstol Pedro juani kwe ni ütiäte nünanka Roma kädeka nämene Cornelio ye gwirete, ni ye nämene orare aune ja di ngwen Ngöbö mike täte (Hechos 10:1-48). Ngöbökwe apóstol Pablo aune nitre nänkä ben jie ngwani nemen ñö nämene juta Filipos ken yekänti arato. Meri kädeka nämene Lidia nämane Ngöbö mike täte ye namani gare ietre yete, aune nämene “Ngöbö kukwei nuen, aisete Pablo näma blite Jesubtä angwane, Ngöbökwe niara töi mika[ni] tödeke Jesubti” (Hechos 16:9-15).

Nitre itire itire nämene Jehová känene yei niara rabadre gare yekäre nitre juani kwe nitre yekänti. Aune kä nengwane, ¿nire nire tä nemen nitre gwirete o nitre tä ji ngrabare ye ngwane nire nire tä blite bentre Ngöböbätä? Nitre testiko Jehovakwe. Ngwentari jai: “¿Ngöböta nitre yebiti ti mike nökrö ja ken?”. Mäkwe ja di kärä Ngöböi ne kwe tä mä nübaire nökrö ja ken ye mäkwe kadre ngäbiti. *

^ párr. 8 Kukwe ye mikakäre gare bäri jai, mäkwe video kädekata ¿Ñobätä ja tötikadre Bibliabätä?, tä mikani www.jw.org/es yekänti ye mika ñärärä.