Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿NGÖBÖ TÖITA MÄBÄTÄ?

Mä töita ño ye nüke gare Ngöböi

Mä töita ño ye nüke gare Ngöböi

“Jehová, mäkwe ti trä tuanina täte, aune ti gare mäi.” (SALMO 139:1)

“Ti jatani nikwite ye mäkwe tuani.” (SALMO 139:16)

ÑOBÄTÄ ÑAKA TUIN METRE NITRE RUÄRE IE: Ngöböta ni kä tibienbätä mike tuin jai jerekäbe ni ja mikaka ngite ye erere aune ni ñaka tuin ütiäte ie nitre kwati tä nütüre. Kendra, nämene bren töite, ie ja namani ruin ngite ñobätä ñan aune ñaka nämene kukwe Ngöbökwe ye nuainne täte namani ruin ie. Niarata niere: “Yebätä ti ñaka orasion nuainne mada”.

DRE DRIETA BIBLIAKWE: Nita ja mike ngite ye ñaka ai mikata ñärärä Jehovakwe aune ni töi ngite ye nüke gare kwin ie. Biblia tä niere: “Ni sribebare ño ye gare kwin ie, aune ni abokän dobro ye törö ie”. Yebätä, nita ja mike ngite ye ngwane ñaka tä ni tö den kukwe tare yebiti; nemen ni mike tuin bobre jai aune tä ngite juen ta nibiti nita ja töi kwite ye ngwane (Salmo 103:10, 14).

Rei David kädrite kukwe kenabätä yebätä ani töbike. Niarakwe niebare Ngöböi krörö: “Ti jatani nikwite ye mäkwe tuani, aune ti ngrabare kiakia ye jökrä nämene tikani täräbätä mäi”. Aune niebare kwe arato: “Ti trä tuin täte Ngöbö, aune dreta ti brukwäte ye mike gare jai” (Salmo 139:16, 23). Bä kabre David ja mikani ngite, ruäre ngwane kukwe blo krubäte nuainbare kwe, akwa ja brukwä tätebiti ja töi kwitani kwe ye jutuai Jehovai nämene gare ie.

Mä töita ño ye nüke gare kwin Jehovai ni madabiti ta ye rabadre metre mä kräke. Biblia tä niere: “Ñobätä ñan aune jondron raba tuin ni okwä yei ye aibe tuin ni kä tibienbätä ie; akwa Jehová abokän tä ni brukwä ye mike ñärärä” (1 Samuel 16:7). Ni töita ño ye gare kwin niarai. Ni därebare ño, ni ngübabare ño, dre nuainta ni bäre tibien aune ni ja ngwen ño ye gare ie. Mä ja mike ngite akwa mätä ja di ngwen ja ngwen kwin ye tuin ie aune ütiäte kräke arato.

Akwa, ¿mä töita ño gare Ngöböi yebiti tä mä töi mike ño jäme?