Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Jesukwe dre nuaindi ja känenkäre?

Kä 33 ye ngwane, Jesús murie ketani, ganinkröta aune nikaninta kä kwinbiti. Siklo nikani kwati ta ye bitikäre, mikani reire (Daniel 7:13, 14). Ja känenkäre ni mikai nüne jäme kwe Kä tibienbätä aune ni ñaka rabaira nüne bobre. (Mäkwe ñäkä Salmo 72:7, 8, 13 yebätä.)

Jesús gobrandi ye ngwane kukwe käme ñaka rabaira jire Kä tibienbätä

Jesús rabai gobrane Kä tibienbiti ye ngwane kukwe kwin krubäte nuain kwe. Rün ja di biani ie yebiti ni kä tibienbätä töi mikaita metre kwe. Ni jökrä käkwe nünain kä jutobiti Kä tibienbätä; ni ñaka rabai umbre aune ni ñaka krütai. (Mäkwe ñäkä Juan 5:26-29 aune 1 Corintios 15:25, 26 yebätä.)

¿Jesuta dre nuainne kä nengwane?

Nitre nänkä jiebiti tä kukwe driere kä jökräbiti tibien ye jie ngwanta kwe. Nitre ye tä niken nitre känti dre nieta Bibliakwe Gobran Ngöbökwe yebätä ye mikakäre gare ietre. Nitre ja tötikaka Jesube täi sribire yebätä Jesukwe dimikai nememe Gobran Ngöbökwe rabai gobrantre kä tibienbäta täte ye ngwane niebare kwe. (Mäkwe ñäkä Mateo 24:14 aune 28:19, 20 yebätä.)

Konkrekasion kristiano yebiti Jesús tä nitre tötike nünankäre bäri kwin. Nitre käme aune jondron kä nebätä gaite ye näire nitre ye jie ngwandi jankunu kwe aune Kä Bä Nuäre käbämikata Ngöbökwe yete nuaindi kwe arato. (Mäkwe ñäkä 2 Pedro 3:7, 13 aune Apocalipsis 7:17 yebätä.)