Känändre nekänti

Indice yete känändre

NI MIKAKA MOKRE Abril 2014 | ¿Mä rabadre orare?

Nita dre ribere jai ye gare Ngöböi, ¿se drekäre nikwe oradre niekäre ie? Kukwe ngwantarita ye Biblia tä mike gare.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ñobätä nitre tä orare?

Nitre kwati ñaka Ngöbö mike era jai akwa tätre orasion nuainne. ¿Ñobätä?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Mä rabadre orare?

Ngöbö ñaka raba kukwe ñan tuabare nuainne nita dre ribere ie orasionte ye nuainkäre.

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Tikwe kukwe ngwantariba ye jökrä mikaba gare kwetre Bibliabiti tie

Isolina Lamela ja mikani monja biti ja mikani kwe comunista yekri, akwa niara sribi ketebu nuainbare yekwe ñaka mikani nüne kwin. Nitre testiko Jehovakwe namani gare ie aune dre nuaindre nünankäre kwin ye niaratre mikani gare ie Biblia yebiti.

Mä nuadrete ye ngwane mä raba ja ngwen dite

Kukwe ketamä mä dimikai ja ngwen dite mä nuadrete ye ngwane.

¿Ne gare mäi?

¿Roma kirabe yekänti ni klabore nämene ngitie yebätä dre nämene nemen bare? ¿Ñobätä jondron bä mire juta Tiro yekänti ye rürübäin nämene bäri kabre kä jökräbiti tibien?

Thomas Emlyn: ¿kukwe ngwarbe niekä o kukwe metre yekri ja mikaka?

Ja tötikabare Bibliabätä kwe yebätä nitre nänkä iglesiate ben Irlanda ye ñan aibe namani rüere, ñakare aune nitre tribunal juta yekänti namani rüere arato.

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Jesukwe ni mikai nüne jäme Kä tibienbätä.