Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Jesús murie ketani ye köböire dre namanina nikwe?

Ngöbökwe ni kä tibienbätä sribebare ye ngwane tö namani tuai nüne kärekäre Kä tibienbätä, ñaka rabadre bren aune ñaka krütadre. Akwa, Adán, ni brare kena, käkwe ñaka Ngöbö mikani täte yebätä ñaka nünanbare kärekäre kwe. Ni jökrä Adán monsoi yebätä nita krüte (Romanos 5:8, 12; 6:23). Jehová, Ngöbö metre, yekwe Monsoi kwe juani Kä tibienbätä murie ketadre aune kukwe kwin nianinte Adán kän ye kökatarikäreta. (Mäkwe ñäkä Juan 3:16 yebätä.)

Jesús murie ketani ne kwe nikwe nünandre kärekäre Kä tibienbätä. ¿Nüna kärekäre ye mätä bämike ño ja töite?

Jesús murie ketani ye köböire ngite nikwe juan raba ta nibiti aune ni raba nünenta kärekäre Kä tibienbätä. Ni ñaka rabaira nemen umbre, bren ñaka rabaira aune ni ñaka rabaira krüte ye näire nünain ño ye Biblia tä mike gare nie. (Mäkwe ñäkä Isaías 25:8; 33:24 aune Apocalipsis 21:4, 5 yebätä.)

¿Jesús murie ketani ye ni rabadre ngwenta törö ño jai?

Jesús murie keta jämi ye känenkri deu, niebare kwe nitre ja tötikaka kwe ie niaratre rabadre niara murie ketai ye ngwenta törö jai, akwa ñaka rabadre jondron bätäkä ngwarbe sribere nuainkäre. Nikwe ngwandreta törö jai kä kwatire kwatire ye tä ni dimike töbiketari Jesús aune Jehovakwe ni tare krubäte yebätä. (Mäkwe ñäkä Lucas 22:19, 20 aune 1 Juan 4:9, 10 yebätä.)

Kä nete, Jesús murie ketani ye ngwainta törö jai lune 14 abril yete, Ñänä näin nekä ye bitikäre. Nunta mä nübaire nüke siba. Nitre testiko Jehovakwe tä nüne mä käibiti yekwe kukwe ye mikai gare bäri mäi. (Mäkwe ñäkä Romanos 1:11, 12 yebätä.)