NI MIKAKA MOKRE Marzo 2014 | ¿Ngöbökwe dre nuainbare mä kräke?

Ngöbökwe ja nire biani nie aune dre ribeta nikwe jai tä bien nie ne kwe kä tädre juto nibätä, akwa ¿jondron mada biani kwe nie?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ngöbökwe dre nuainbare mä kräke?

“Ja nire ye arabe biandreta [ja nire] ütiäre” niebare Ngöbökwe ye tä mike nüke gare nie ñobätä Monsoi ngöräbe kwe biani kwe.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Gätä ütiäte nuaindi yebiti mäkwe ñaka ja mikate

Jesús ja biani murie ketadre ngwainta törö jai yebätä mä jata siba nunbe.

KUKWE KWE MIKATA GARE

Ti tuin bren, akwa tita dite kukwe ja üairebiti

Meri tä silla de rueda yete akwa tä tödeke köböire “Ngöbö di kri” tä mike dite.

Nitre kukwe jene jenebätä kukwe ükadrete gwairebe: ¿ye tuin ño Ngöböi?

¿Nünandre keteitibe aune jäme jabe ye nuain raba jerekäbe? Biblia tä kukwe ye mike gare ño ye raba mä töi mike ñan krütare.

Ngöbö Kukwei namani gare kwäräkwärä España kirabe yete

Kirabe, ¿nitre nänkä kwelate nämene texto Bibliabätä tike jai ye ñobätä ja erebe nitre Biblia ngwanka gore yebe?

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Adán ni brare kena ja mikani ngite aune Jesús murie ketani yebätä blitata ja erebe. ¿Kukwe medenbätä?