Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Erametre Biblia ye kite Ngöbökri?

Ngöbö Kukwei Biblia ye ñaka tärä mada ye erere. Imprimibarera ere krubäte kukwe keta kabre jene jenebiti. Ne madakäre, kukwe kwin tä tikanibätä ye tä nitre töi kwite nünankäre bäri kwin. (Mäkwe ñäkä 1 Tesalonicenses 2:13 aune 2 Timoteo 3:16 yebätä.)

Biblia ye kite Ngöbökri gare metre nie ñobätä ñan aune dre rabai bare ja känenkäre ye tä mike gare metre, ye erere ni kä tibienbätä ñaka raba mike gare. Ñodre, mar Muerto ye ken kä mäkäte copia tärä Isaías yekwe kwani abokän tikani kä nikani cien biti bäri ta Jesús däredre ye känenkri. Tärä yebätä mikani gare juta Babilonia yete nüna ñaka rabai jire. Jesús murie ketani ye bitikäre kä nikani kwati ta ye ngwane kukwe niebare ye namani bare. (Mäkwe ñäkä Isaías 13:19, 20 aune 2 Pedro 1:20, 21 yebätä.)

¿Biblia ye tikabare ño?

Nitre 40 käkwe Biblia tikabare, kä nikani 1,600 ta yete, kukwe keteitibätä kukwe tikabare kwin jatäri kwetre aune ñaka kukwe bä jene jene tikabare kwetre. ¿Namani bare ño ietre? Ngöbökwe niaratre jie ngwani. (Mäkwe ñäkä 2 Samuel 23:2 yebätä.)

Ruäre ngwane Ngöbökwe blitabare nitre Biblia tikaka yebe angeletre yebiti, kukwe mikani tuadre kwe ietre yebiti aune köböre, akwa metrere nämene kukwe ye mike niaratre töite aune nämene tuenmetre tike. (Mäkwe ñäkä Apocalipsis 1:1; 21:3-5 yebätä.)