NI MIKAKA MOKRE Febrero 2014 | Rübare köböite nüna ñaka namanina käne erere

¿Ñobätä Rübare Kri Kena yekwe kukwe tare mikani nemen bare kä jökräbiti tibien? ¿Kukwe ngwantarita mikata gare ye tä dre mike gare kukwe ja känenkäre yebätä nie?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Rübare köböite nüna ñaka namanina käne erere

¿Rübare Kri Kena, kädekani Rü Kri arato ye tä mate ño nibätä kä nengwane?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Nire köböite metrere rüta nakainkä aune ja tare nikata?

Rübare kä kwinbiti yekwe Rübare Kri Kena mikani nakainkä aune ja tare nikata kä nengwane nieta Bibliakwe.

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Kä bä nuäre käbämikata yekwe ti töi kwitaba

Ivars Vigulis käi kitadrekä, mikadre ütiäte jai aune nämene ja gain motobiti ye käi rabadre jutobätä yei tö namani. Akwa Biblia niara töi kwitani. ¿Ño?

¿Ne gare mäi?

¿Áloe nieta Bibliabätä ye abokän dre? ¿Jondron ño ka ngäbiti nämene templote Jerusalén?

NITRE TÖ MIKAI GARE JAI

¿Ñobätä Ngöböta nitre dite ye tuenmetre nitre bobre mike ja tare nike?

Nitre dite tä ni mada mike ja tare nike ye mikakäre krüte Ngöböta dre nuainne aune köböra dre nuainne ye Biblia tä mike gare.

NIKWE TÖDEKADRE NIARA ERERE

Kukwe käme nuain nämene akwa ja ngwani dite kwe

¿Kukwe käme nuainbarera mäbätä? ¿Ngöbökwe ükadrete mä kräke ie mä tö? Elías ni Ngöbö kukwei niekä ja ngwani metre ye erere mä raba ja ngwen ño ye mike gare jai.

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Biblia ye kite Ngöbökri ye ño raba nemen gare metre nie? ¿Tikabare ño?