Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ngöbö ye abokän ño?

Ngöbö ye üaire ñaka raba tuin nie. Niarakwe kä kwinta aune Kä tibien bätä jondron jökrä nire ye sribebare. Ni mada ñaka niara sribebare; niara ye kirabe aune kärekäre (Salmo 90:2). Nitre Ngöbö känändre aune kukwe metre mikadre gare jai niarabätä ie tö. (Mäkwe ñäkä Hechos 17:24-27 yebätä.)

Ngöbö kä tärä, aune niarakwe jondron sribebare ye nikwe mikadre ñärärä angwane töi kwin keta kabre ye raba nemen gare ruäre nie (Romanos 1:20). Akwa niara mikakäre gare bäri kwin jai, nikwe ja tötikadre niara Kukwei Biblia yebätä. Ye erere nikwe nuaindi angwane töi ño ye rabai gare nie. (Mäkwe ñäkä Salmo 103:7-10 yebätä.)

¿Kukwe käme nuainta ye ngwane jata nemen ruin ño Ngöböi?

Jehová brukwä kukwe käme nuainta ye kräke aune ni kä tibienbätä sribebare kwe ne kwe nikwe ja ngwandre niara erere (Deuteronomio 25:16). Yebätä, ni jökrä bäsi brukwäta kukwe käme nuainta ni bäre ye kräke arato. Kukwe käme nuainta ni bäre yebätä Ngöbö ñaka ngite. Niarakwe ni töi mikani ne kwe ni törbadre dre nuain ye erere nikwe nuaindre, akwa yebiti nitre kwati tä kukwe blo nuainne. Ye erere tä nemen bare angwane tä nemen tare krubäte Jehovai. (Mäkwe ñäkä Génesis 6:5, 6 aune Deuteronomio 32:4, 5 yebätä.)

Kukwe kwin nuainta ye Jehovata tarere; yebätä kukwe käme nuainta ye ñaka tuainmetre kwe nakainkä kärekäre (Salmo 37:28, 29). Gwäune Ngöbökwe kukwe käme nuainta ye diainkä Biblia tä käbämike. (Mäkwe ñäkä 2 Pedro 3:7-9, 13 yebätä.)

Ngöbö köböire kä jökräbiti tibien kukwe kwin aibe nuain rabai käbämikata Bibliakwe