Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿NITA KRÜTE YE BITIKÄRE KUKWE MADA ÑAKA NI KRÄKE?

Gata ye tare krubäte

Gata ye tare krubäte

Ni jökrä bäsi ñaka töta nemen blitai gata yebätä; ye tare krubäte. Akwa, ni jökräbätä raba nemen bare gwäune o ja känenkäre.

Ni rün, ni meye, ni muko o monso nikwe krütadre ye känenkri ni raba ja ükete ja tuakäre kukwe yebe akwa ñaka raba nemen bare täte nie. Ñobätä ñan aune kukwe ye tä nemen tare krubäte nie aune tä ni mike ulire krubäte. Ni mräkä raba krüte drekebe ngwarbe o bätärekä.

Karo mantani jai yekwe Antonio rün murie ketani. Niara tä niere: “Ye abokän ni madakwe ju mäkwe täkädrebiti aune llave diandrekä kwe mäkän ye kwrere. Mä ñaka raba nementa jire gwi. Jondron gwi ye aibe rabai törö mäi. Aune yete ja käne mäkwe nünain ye erere. Ye kukwe blo krubäte nuaindre mäbätä, yebätä ñaka rabai tuin metre mäi, akwa ñan rabai nuaindre mä kräke”.

Dorothy nämene kukwe anglicana yebätä aune nämene nitre tötike kwela dominical yete, kä namanina 47 niarabiti ye ngwane muko krütani. Gata ye bitikäre kukwe mada ñaka ni kräke nieta ye ñaka nämene tuin era ie, akwa ñaka nämene gare kwin ie yebätä kukwe keta kabre ngwantari nämene kwe ye tö namani mikai gare jai. “¿Nita krüte ye ngwane dreta nakainkä nibätä?”, ngwanintari kwe pastor kwe yei. Aune pastor niebare ie: “Kukwe ye ñaka gare jire ni iti ie. Rabai bare nibätä ye ngwane rabai gare nie”.

¿Kukwe ye metre? Gata ye bitikäre kukwe mada ñaka ni kräke nieta ye metre o ñakare rabadre gare nie yekäre, ¿nikwe ngübadre nemen bare jabätä, o kukwe mada raba ni dimike mike gare jai?