NI MIKAKA MOKRE Enero 2014 | ¿Nita krüte ye bitikäre kukwe mada ñaka ni kräke?

Ni jökrä bäsi ñaka töta nemen blitai gata yebätä. Nitre jökrä bäsi, tö nünain kärekäre. ¿Gata ye ganain raba?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Gata ye tare krubäte

Ni jökrä raba krüte, gwäune o ja känenkäre. Tä nemen tare nitre ie yebätä kukwe ngwantarita kwetre ye töta nemen mikai gare jai.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Nitre ja di ngwanina gata ye ganainne

Kirabe nükebe kä nengwane, nitre ja di ngwanina kukwe keta kabrebiti gata ganainne. Akwa ¿ganain raba?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¡Gata ye bitikäre kukwe mada tärä ni kräke!

¿Ñobätä Jesukwe gata ye bämikani nita kübien yebätä? ¿Nitre ganinkröta kädrieta Bibliabätä ye tä dre driere nie?

BLITATA NITRE TESTIKO JEHOVAKWE BEN

¿Ñobätä Ngöböta ja tare nika ye tuenmetre nakainkä?

Ngöbö die tärä kukwe käme diankakäre se ñobätä mada tä tuenmetre nakainkä ye tärä kena Bibliabätä tä mike gare.

¿Ne gare mäi?

¿Jesús näire ngwian bian nämene ño templote? ¿Lucas ni ja tötikaka kukwe kirabätä aune kukwe kira tikaka yei tö ngwan nämene?

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

“Jehovakwe ñaka ti käi kwitaninkä jabiti”

Ñobätä nita krüte aune nita krüte ye bitikäre dreta nemen bare nibätä ye namani gare Biblia köböire meri kukwe mikaka täte krubäte yei. Bibliakwe niara töi kwitani ño ye mike gare jai.

Kukwe kwin tä nitre krütanina kräke: gaikröta

Nitre gaikröta ye nitre apóstol Jesukwe nämene mike era jai. ¿Ñobätä?

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Ngöbö gare mäi? ¿Dre gare niarabätä mäi? ¿Niara raba nemen gare ño bäri kwin mäi?