Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITRE RÜNE AUNE MONSOTRE KRÄKE

¿Jesukristo ye täbe ngotrore?

¿Jesukristo ye täbe ngotrore?

Sö diciembre yebätä kä jökräbiti Jesús därebare krire bä sribeta aune sribeta muñeco ye erere abokän mikata pesebre yete ye nita tuin, pesebre ye abokän caja mikä mikara kwetadre jondron nire ie. Akwa ¿Jesús täbe ngotrore ye ni rabadre nütüre?... * Nikwe ñaka mikadre tuin ye erere jai ye ütiäte krubäte. ¿Ñobätä? Bati deu nitre obeja ngübaka nämene jubäre Belén yebätä dre namani bare ye ani ngwenta törö jai.

Batibe ángel nükani nitre obeja ngübaka yekänti aune mikani gare kwe ietre: “Mtare ngäbäkre däreniri [...] abko mun Diantarikä. Niara abko Ni Dianinkä Ngöbökwe amne [...] ni jökrä Dänkien”. Aune Jesús kwain ietre “mrianinte dän kukwänte. Kri kukwän sribebare jändrän bukakrä te tädi mikani” niebare kwe ietre. Bätäräbe angeletre nükani kwati aune namanintre Ngöbö käikitekä.

¿Angeletre tädre Ngöbö käikitekä kukwei juruadre mäi ye ngwane ja rabadre ruin ño mäi?... Nitre obeja ngübaka yebätä kä namani juto krubäte. “Dreta nakenkä Belén sete [...], ye brän mike ñäräre” niebare kwetre. Kä yekänti “ngäbäkre kwani ietre mikani kri kukwänte. María btä José abko nämane täkänintbe ken”.

Kä nikani braibe ta ye bitikäre nitre mada nükani Belén. Dre nakaninkä ye nitre obeja ngübaka niebare ietre angwane, töi namani ñan krütare. ¿Mä töta nemen kukwe kwin ne erere mikai gare jai Jesubätä?... Ni jökrä kwe Ngöbö tare yei ja nemen ruin ye erere. Jesús därebare namani gare ietre ye ngwane ñobätä käi namani juto krubäte bätätre ye ani mike gare jai. Akwa ye mikakäre gare jai käne ni rabadre María nämene kaibe yebätä kukwe mike gare jai.

Mariakwe ngäbäkre däredi, ye ángel iti kädekata Gabriel namani känti niekäre ie. Monso ye rabai ütiäte aune kädekai “Ngöbö Kri Kä Käinbti Odeire” niebare kwe ie. Biti niebare kwe ie rabai reire aune rabai gobrane kärekäre.

María jämi nemen ni brarebe se ño rabai murore ye tö namani mikai gare jai. Gabriel mikani gare ie:  “Ngöbö Kri Kä Käinbti di tädi mabtä” aune “ngäbäkre däredi makwe, ye abko deme amne Ngöbö Odei jen kwe”. Jehovakwe kukwe ñan tuabare nuainbare: Monso kwe nire nämene kä kwinbiti abokän mikani nemen kwe Mariabätä ne kwe ririadre ngäbäkre tä nirien meyebätä ye kwrere.

¿Navidad yete nitre bä sribeta aune Jesús därebare bä mikata yekänti nitre nimä “reyes magos” namani Jesús känti ye mä tärä tuin?... Kukwe bämikata ye erere ñaka namani bare. “Reyes magos” nieta ye abokän nitre ja tötikaka mukebätä, aune nitre ja tötikaka mukebätä tä dre nuainne ye ñaka tuin kwin Jehovai. Nitre ye nükani angwane dre namani bare ye ani mike gare jai. Biblia tä niere: “Nikanintre gwä angwane, ngäbäkre ye nämane gwi meye Maríabe, btä okwä namani”. Ye tä mike gare Jesús ñaka nämene krire därebare, ñaka nämene pesebre yete; ñakare aune namanina monso chi ye kwrere nüne José aune María ben gwi.

¿Ñokänti nitre ja tötikaka mukebätä yei Jesús kwani ye gare mäi?... Jondron muke ye kwrere jiebiti nikanintre. Akwa “muke” jämi jie ngwen nemen Belén ye känenkri, nikanintre “muke” ye jiebiti nemen Jerusalén, rei Herodes nämene yekänti. Aune rei Herodes tö namani Jesús tuai kwen jai murie ketadre nieta Bibliakwe. ¿Nirekwe “muke” ye mikani yete?... Ngöbökwe ñaka mikani; Satana, niara rüe yekwe mikani.

Jesús täbe ngotrore ye nitre rabadre nütüre ie Satana tö. Akwa ángel Gabriel kukwe ne niebare María ie ye ngwen törö jai: “[Jesús] [...] rabadi gobrane kärekäre [...] amne gobrain ñan krütadi jire chi”. Jesús tä reire kä kwinbiti, aune köböra nitre ja mikaka Ngöbö rüere ye jökrä gainte. Ye erere nikwe mikadre tuin jai, aune ye erere nikwe driedre ni madai.

^ párr. 3 Mätä ñäke täräbätä monso chi ie angwane, mäkwe ja kukwe mika nünenkä punto komä yekänti aune mäkwe tuanmetre blite.