Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NÖKRÖ NGÖBÖ KEN

“Jändrän jökrä tita sribereta btin”

“Jändrän jökrä tita sribereta btin”

¿Kä tibienbätä bren nika ñaka rabaira yete mä törba nünain kärekäre mä mräkätre ben? ¿Ja tare nikata aune gata riadrekä yei mä törba? Ye ñaka kukwe ngwarbe; Ngöböta kukwe ye käbämike aune rabai bare metre. Kukwe käbämikata ye rabai bare ño abokän mikata gare Apocalipsis 21:3-5 yebätä ye ani mike gare jai (ñäkädrebätä).

“Ngöbökwe niaratre okwä ñöi sökadite jökrä ietre.” (Apocalipsis 21:4.) ¿Kukwe medenbätä ni okwä ñöi tä nen abokän sökaite kwe? Kä nemen juto nibätä ye ngwane ni okwä ñöi tä nen aune ni okwä ñöi tä ni okwä kriemike ye ñan ai sökaite kwe, ñakare aune nita nemen ulire yebätä ni okwä ñöita nen ye sökaite kwe nie. Ngöbökwe ñaka ni okwä ñöi ye aibe sökaite, ñakare aune kukwe medenbätä ja tare nikata abokän tä ni okwä ñöi mike nen ye diainkä kwe.

“Ni ñan krütadre jire iti mda.” (Apocalipsis 21:4.) Nitre tä krüte ye tä ni okwä ñöi mike bäri nen. Akwa Jehovakwe nitre niara mikaka täte ye mikai kwäre gata yebätä. ¿Nuaindi ño kwe? Kukwe medenbätä nita krüte ye diainkä kwe: Adán ja mikani ngite köböite ni ngite ye diainkä kwe (Romanos 5:12). Jesús ja nire biani ni kökatarikäre ye köböire Jehovakwe ni töi mikaita metre. * Biti, gata, ni rüe mrä, ye “ganaindi” (1 Corintios 15:26). Ni jökrä nünain Ngöbö tö namani ie ye erere: ni ñaka rabai bren aune nünain kärekäre.

“Ñan ja müaidre ja tare nikabtä” (Apocalipsis 21:4.) ¿Drebätä ja tare nikata abokän ñaka rabaira? Ni ngite ye köböite nita nemen töbike, nita nemen ulire aune ja tare nikata abokän ñaka tä nitre kwati mike nüne kwin ye ñaka rabaira jire.

Gwäune ni okwä ñöi, gata aune ja tare nika ye ñaka rabaira. Akwa mä raba ngwentari jai: “¿Medente rabai bare? ¿Kä kwinbiti?” Ñakare. Kena, kukwe käbämikata ye nieta krörö, “Ngöböta [...] ni jen kwe ben”, aune ni nieta ye abokän ni Kä tibienbätä (Apocalipsis 21:3). Ketebukäre, “ni ñan krüta[i] jire iti mda” kä tibienbätä käbämikata, ye abokän nita krüte kä tibienbätä, ye ñaka rabaira. Kä kwinbiti ni ñaka krütabare jire, akwa kä tibienbätä nita krüte, aune ye tä nemen bare kirabe nükebe kä nengwane. Ye tä mike gare, nünain kwin käbämikata ye abokän rabai bare Kä tibienbätä nete.

Ja tare nikata aune nita nemen ulire köböite ni okwä ñöita nen ye Ngöbökwe sökaite

Kukwe käbämikata Jehovakwe yei nikwe tö ngwandre ie tö. Kukwe kwin rabai bare ja känenkäre kädekaninte jatäri kwe ye bitikäre, kukwe ne mikani gare metre kwe: “Jändrän jökrä tita sribereta btin”. Biti niebare kwe: “Kukwe ne abko kukwe era metre” (Apocalipsis 21:5). Ngöböta kukwe käbämike rabai bare metre ye nitre nüne kä jutobiti käkwe tuai ye ngätäite mä aune mä mräkätre tare mäkwe rabadre ño ye nunta mä nübaire mike gare jai.

Kukwe Bibliabätä dianinkä ñäkäkäre sö ne kräke:

1 Pedro 1-5; 2 Pedro 1-3; 1 Juan 1-5; 2 Juan 1-13; 3 Juan 1-14; Judas 1-25 nemen Apocalipsis 1-22

^ párr. 3 Jesukwe ni kökanintari ye mikakäre gare bäri jai, mäkwe ñäkä kapitulo 5 tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebätä, nitre testiko Jehovakwe sribebare.