Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NÖKRÖ NGÖBÖ KEN

Nitre tä ja di ngwen Ngöbö känene ye kräke tä kukwe kwin nuainne

Nitre tä ja di ngwen Ngöbö känene ye kräke tä kukwe kwin nuainne

¿Nire nire tä ja di ngwen kä mikakäre nuäre Ngöböbätä ye tuin ütiäte ie? Nitre ruäre tä ñakare niere, ñobätä ñan aune Ngöbö töi ñaka nibätä nieta kwetre. Akwa kukwe nieta kwetre ye tä bämike Ngöbö ñaka gare kwin ietre. Biblia tä mike gare metre nie nitre Jehová mikaka täte tätre ja di ngwen ye tuin ütiäte ie. Apóstol Pablo kukwe niebare tä Hebreos 11:6 ye ani mike gare jai.

¿Dre nuaindre kä mikakäre nuäre Jehovabätä? Pablo tikabare: “Nita tödeke ñakare Ngöböbti angwane, ni ñan raba Ngöbö moto mike nuäre jire chi”. Apóstol Pablo ñaka niebare “ye ñaka nuäre”, ñakare aune “ñan raba” niebare kwe. Tödeka ye ütiäte kä mikakäre nuäre Ngöböbätä mikata gare kukwe yebiti.

Akwa, ¿tödekadre ye dre gärätä? Ye kukwe ketebu nuaindre. Kena, “Ngöbö tärä, ye abko nikwe mikadre era” jai, ñobätä ñan aune ni ñaka Ngöbö mike era jai angwane ni ñan raba kä mike nuärebätä. Akwa ye ñaka aibe ngörä, ñobätä ñan aune Ngöbö ye metre ye gare chokalitre yei arato (Santiago 2:19). “Ngöbö tärä, [...] mikadre era” jai, ye käkwe ni töi mikadre nüne niara tö ie ye erere (Santiago 2:20, 26).

Ketebukäre, Ngöböta jondron “ütiä bi[en]” nieta ye nikwe mikadre era jai, ye abokän, tä jondron kwin nuainne nitre kräke. Nire tä tödeke yei gare metre ñaka tä ja di ngwen ngwarbe kä mikakäre nuäre Ngöböbätä (1 Corintios 15:58). Ngöbö töbätä o tö kukwe kwin nuaindi ni kräke ye ñaka rabadre tuin metre nie angwane, ¿ño ni raba kä mike nuärebätä? (Santiago 1:17; 1 Pedro 5:7.) Ngöbö ñaka mantiame, ni ñaka ütiäte kräke o töi ñaka nibätä rabadre ruin nie angwane, niara ñaka gare metre nie.

¿Nire nire kräke Ngöböta kukwe kwin nuainne? “Nit[re] [tä] niara känene”, ye kräke niebare Pablokwe. Tärä kukwe mikakäre gare jai nitre Biblia kwitaka kräke tä kukwe ye mike gare krörö, texto nekänti kukwe griekore “känene” nieta ye abokän “nikwe [Ngöbö] känändre” ye ñan ai ngörä, ñakare aune nikwe känändre “mikakäre täte” meden gärätä. Tärä madabätä kukwe ye mikata gare krörö, ye abokän ja töi mikadre kwatibe aune ja di ngwandre meden gärätä. Yebätä nire nire tä tödeke ye köböire tä Jehová mike täte tare metre kwe yebätä, ye kräke niara tä kukwe kwin nuainne (Mateo 22:37).

¿Ngöbö töbätä o tö kukwe kwin nuaindi ni kräke ye ñaka rabadre tuin metre nie angwane ño ni raba kä mike nuärebätä?

¿Aune tä kukwe meden kwin käbämike ietre? Niara mantiame aune ni tare kwe yebätä kukwe kwin käbämikata kwe ietre: ye abokän nünain kärekäre kä bä nuäre yete Kä tibienbätä (Apocalipsis 21:3, 4). Kä nengwane nire nire tä ja di ngwen Ngöbö känene ye kräke tä kukwe kwin keta kabre mike nemen bare arato. Ngöbö üai deme aune kukwe kwin nieta Bibliabätä ye köböire tätre nüne kwin aune kä jutobiti (Salmo 144:15; Mateo 5:3).

Mikata gare erere, nitre Ngöbö Jehová mikaka täte tätre sribire kräke ye tuin ütiäte ie. Ye rabadre ni töi mike nökrö bäri niara ken. Mäkwe tödekadre ño ne kwe Jehovakwe kukwe kwin mikadre nemen bare mä kräke ye mä raba mike gare jai.

Kukwe Bibliabätä dianinkä ñäkäkäre sö ne kräke:

Tito 1-3; Filimón 1-25; Hebreos 1-13 nemen Santiago 1-5