Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nire nire näin kä kwinbiti aune ñokäre?

Nitre kwati krubäte töita nänbätä kä kwinbiti krütadre ye bitikäre. Nitre apóstol ja ngwanka metre yekwe nünain kä kwinbiti niebare Jesukwe. Näin kä kwinbiti kä ükete niaratre kräke nünankäre Rünbe käbämikani kwe ietre, murie keta jämi ye känenkri. (Mäkwe ñäkä Juan 14:2 yebätä.)

¿Ñobätä nitre ruäre gaikröta nünankäre kä kwinbiti? ¿Dre nuaindi kwetre kä kwinbiti? Nitre apóstol rabai reire gobrankäre Kä tibien nebiti niebare Jesukwe ietre. (Mäkwe ñäkä Lucas 22:28-30 aune Apocalipsis 5:10 yebätä.)

¿Erametre nitre töi kwin ye jökrä näin kä kwinbiti?

Nitre braibe aibe tä juta keteiti gobrainne, ye erere arato Jesukwe nitre braibe dianinkä nänkäre kä kwinbiti ye rabai gobrane Kä tibien nebiti (Lucas 12:32). Nitre nibe ye Biblia tä mike gare metre. (Mäkwe ñäkä Apocalipsis 14:1 yebätä.)

Jesukwe kä ükaninante kä kwinbiti nitre ruäre nänkä jiebiti ye kräke. ¿Dre nuaindi kwetre yete gare mäi?

Nitre ye aibe näin kä kwinbiti, akwa niaratre ye ñan aibe kräke kukwe kwin tä ja känenkäre. Nire nire käkwe gobran Jesukwe mikai täte yekwe nünain kärekäre kä bä nuäre Kä tibienbätä yete (Juan 3:16). Nitre käme gaite ye ngwane nitre ruäre rabaite nire, aune nitre mada abokän mikaita nire kä yekänti. (Mäkwe ñäkä Salmo 37:29 aune Juan 5:28, 29 yebätä.)