NI MIKAKA MOKRE Noviembre 2013 | Kukwe ngwarbe drieta köböite ni ñaka nökrö Ngöbö ken

Kirabe nükebe kä nengwane kukwe ngwarbe drieta Ngöböbätä köböite ni ñaka nökrö ken. ¿Ngöbö tä mente aune ni nuainkä tare?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ni ñaka raba Ngöbö tarere jire?

¿Ngöbö tä mente raba ruin mäi? ¿Taredre ye ñaka nemen nuäre mä kräke? Ñobätä nitre kukwebätä ruäre ie jata nemen ruin ye erere ye mike gare jai.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Kukwe ngwarbe drieta köböite Ngöbö kä ñaka nieta

¿Ngöbö kädekata ño? ¿Nikwe kädekadrete? ¿Ñobätä nikwe mikadre gare jai?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Kukwe ngwarbe drieta köböite Ngöbö ñaka nemen gare

Ngöbö Nimä Ngöböre Itibe drieta ye ñaka tä ni mike Ngöbö mike gare jai aune tarere. ¿Ni ñaka raba nemen gare nie aune kukwe ñaka raba nüke garebätä nie ye ni raba tarere?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Kukwe ngwarbe drieta köböite Ngöbö ni nuainkä tare nieta

Nitre kwati tä nütüre nitre ja mike ngite ye Ngöböta mike ja tare nike kärekäre. ¿Ngöbö ye käme? ¿Nita krüte ye ngwane dreta nemen bare?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Kukwe metre raba ni mike kwäre

¿Jesukwe kukwe meden niebare abokän köböire kukwe ruäre drieta ye metre o ñakare ye rabadre gare nie?

KUKWE NITRE JA MRÄKÄRE KRÄKE

Mäkwe blitadre ño monso mäkwe ben ne kwe mäkwe ñaka ñäkädre ben jai

Monso mäkwe ja ngwandre ño ye tä mike nüke gare jai aune töita ño ye tö niei. ¿Mä raba dimike ño?

NÖKRÖ NGÖBÖ KEN

Nitre tä ja di ngwen Ngöbö känene ye kräke tä kukwe kwin nuainne

¿Tödekata ño abokän tä kä mike nuäre Ngöböbätä? ¿Tä kukwe kwin mike nemen bare ño nitre niara mikaka täte ye kräke?

NIKWE TÖDEKADRE NIARA ERERE

“Jändrän kuin nuenbare [kwe] [...] abtä ngite ñakare [...] niebare”

¿Kukwe namani bare Rahab yebätä ye tä mike gare ño nie ni ütiäte Jehová kräke? ¿Tödekabare kwe ye tä dre driere nie?

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nitre töi kwin jökrä näin kä kwinbiti nieta ye metre? Biblia tä dre niere ye mike gare jai.

Kukwe mada internete

¿Munta kukwe metre mike täte ruin munye?

¿Jesús niebare ji keta kabre tärä ni jie ngwankäre rabatekäre kwäre?