Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nitre krütanina ye raba nüketa nire?

Nitre krütani tä ni kübien kwrere ye abokän töi ñaka jire aune ñaka raba jondron nuainne jire chi. Akwa Ni ja nire Bianka nie ye raba miketa nire. Ye bämikakäre, ja di biani kwe Jesús ie nitre kwati mikakäreta nire. (Mäkwe ñäkä Eclesiastés 9:5 aune Juan 11:11, 43, 44 yebätä.)

¿Nitre krütani tä ni kübien kwrere ye abokän dre gärätä?

Ngöböta käbämike köbö rükai angwane, nitre krütanina tä niara töite ye mikaita nire kwe nünankäre kä mrä kwin yete. Ngöbö dite krubäte ye tö ja di yebiti ja nire ye biainta nitre krütani yei. (Mäkwe ñäkä Job 14:14, 15 yebätä.)

¿Nitre krütanina ye rükaita ño nire?

Nitre rükaita nire yei ja rükaita gare akwle aune mräkätre bätä ja ketamuko kwetre ye rükaita gare ietre. Niaratre ye rabaira ngütianinte, akwa Ngöbökwe ngrabare ye mikaita mrä, akwa niaratre nämene ño käne ye erere rabaita. (Mäkwe ñäkä 1 Corintios 15:35, 38 yebätä.)

Nitre braibe mikaita nire nünankäre kä kwinbiti (Apocalipsis 20:6). Akwa nitre jökrä bäsi mikaita nire nünankäre Kä tibien kwitai bä nuäre yete. Ja nire rabaita bobukäre kwetre aune ñaka krütaita jire. (Mäkwe ñäkä Salmo 37:29 aune Hechos 24:15 yebätä.)