NI MIKAKA MOKRE Octubre 2013 | ¿Kukwe meden kädrieta Bibliabätä?

Ñokänti ni nükani aune ño Ngöbökwe Mesías yebiti ni kä tibienbätä mikani kwäre mikata gare Bibliakwe.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ñobätä mäkwe kukwe Bibliabätä mikadre gare jai?

Bibliabätä mikata gare tärä ye tä blite Ngöböbätä, akwa tärä ye Ngöbökwe. ¿Tä dre driere nie?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ñokänti ni jökrä namani?

Ñongwane jondron jökrä sribebare ye Génesis, tärä kena Bibliabätä, yebätä mikata gare kukwe braibebiti. ¿Tärä ne tä kukwe meden mada mike gare?

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

¿Ngöbökwe dre nuainbare ni kä tibienbätä mikakäre kwäre?

¿Mesías aune Ngöbökwe kukwe käbämikani Abrahán ie ye tä blite kukwe ja erebebätä? Bren, ja tare nika aune gata ye diainkä ño Ngöbökwe ye mäkwe mika gare jai.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

“Mesía kunina nun ie”

Jesús ye abokän Mesías käbämikani ye nitre kwati tä mike era jai, akwa nitre madai ñaka tuin era. Biblia tä dre nierebätä ye mäkwe mika gare jai.

KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ

Kukwe kwin ni jökrä kräke

¿Kukwe Ngöbökwe tä Bibliabätä ye raba mä dimike ño kä nengwane aune ja känenkäre?

Ja tuanmetreta ye bitikäre nüna raba kwin

Nitre tä ja tuenmetre ye jökrä bäsi ie nüke gare ja tuanmetreta ye bitikäre nüna ñaka bäri kwin. Kukwe kwin nieta Bibliabätä raba mä dimike.

NÖKRÖ NGÖBÖ KEN

“Jehovakwe töi kwinbiti ngite juani munbiti ta”

Jehová tä juto biare ngite juankäre ta ni ja mikani ngite tä ja töi kwiteta yebiti. ¿Kukwe ye rabadre ni töi mike ño mi mada kräke? ¿Ñobätä ütiäte krubäte ngite juandre ni madabiti ta?

BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

“Nitre kwati brukwä nämä ti kräke”

Ja tötika Bibliabätä ye köböire ni brukwä käme yekwe ja töi mikani ño jäme ye mike gare jai.

¿Jondron bä bätäkä ngwarbe ye tä mate ño nibätä?

Jondron bä bätäkä ngwarbe ye tä mate ño nitrebätä. Jondron bä ketamä ye dre gärätä aune raba mä töi mike ño ye mike gare jai.

Kukwe ngwantarita Biblia yebätä

¿Nitre krütanina ye raba nüketa nire?

Kukwe mada internete

¿Ñobätä nitre testiko Jehovakwe tätre niken nitre känti ju ju te?

Nitre ja tötikaka kena Jesube yekwe dre nuaindre niebare kwe ietre ye mike gare jai.